Троянецът Минко Хаджийски става „Почетен професор на Философския факултет”

Академичният съвет на Великотърновския университет реши Минко Хаджийски да бъде удостоен със званието „Почетен професор на Философския факултет”.

Почетното звание се присъжда за неговата преподавателска, научно-изследователска и експертно-практическа дейност. Професор Хаджийски ще получи и отличието „Почетен сребърен медал” за значителни научни и художествени постижения и във връзка с неговото пенсиониране.Със званието „Почетен преподавател на Философския факултет” и „Почетен сребърен медал” ще бъде отличен доц. Бойко Великов. Същото звание посмъртно ще бъде присъдено и на бившия декан на Философския факултет доц. Илия Стойков.

Минко Хаджийски е роден в гр. Троян. Завършил е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Работил е 19 години в системата на затворите. Доцент е по психология на дейността в катедра „Психология“ към Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“.
Консултант в Център за психическо здраве в гр. Варна, Дневен център за деца с увреждания – Велико Търново и Център за психологическо консултиране „Алма“ – Велико Търново.

Автор е на книгите:
Психологическо консултиране в пенитенциарната практика, Консултативна психология, Осъдените – морал и превъзпитание, Възпитание и социална интеграция на затворниците, Основи на психотерапията, Компендиум по психопатология, Психологическо консултиране, Теория и практика на психологическото консултиране

Съавтор  е на Пенитeнциарна педагогика и Проблеми на ресоциализацията.

Източник
Общинско радио Велико Търново

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button