Началото на края

Това беше крахът на гражданската апатия и вечно съгласие с всичко

И така, сагата „Зима“ в Ловешка област почти завърши. Анализ няма да правя на това кой колко е мрънкал, кой колко е псувал  управляващите, шофьорите на снегорини, кметове, служители на ОП „Комунални услуги“. Начетох се. Честно казано ми се пригади и в същото време се смеех през сълзи на написаните „умотворения“ в клюкарника Фейсбук.

Не завиждам на Областен управител, кметове на общини в област Ловеч, селски кметове . Те бяха най-оплювани. Виновни за всичко. Не ги защищавам. Ще цитирам Донка Михайлова: „Дано случилото се е повод за изводи. За всички ни!“.

Да, това, което се случи не беше случайно. Това беше крахът на гражданската апатия и вечно съгласие с всичко. Това бе път, изминат по инерция. Надолу, към бездната. Сега ще ви обясня с прости думи, като разкажа една история, която за съжаление трябваше да завърши с добър край.. Но уви…. завърши с много нерви за управляващите ни. Много притеснения за родителите, за обслужващите персонали на домовете за стари хора, за хора с деменция.

Защо, защото…

В Белиш живея от 9 години. Още с идването си забелязах, че токът спира много често. За щяло и нещяло. Вятър, слънце, дъжд, сняг. Спира по няколко пъти. Заради това се наложи да наема офис в център на Троян, за да мога да работя. И не съжалявам. Благодарение на това Вие четяхте всичко актуално, свързано със събитията по бедствието наречено „зима’ в област Ловеч тези дни.

Започнах да пиша жалби до ЧЕЗ. Но глас в пустиня. Колко пъти писах във Фейсбук за този тормоз от страна на енергетиците. Получавах подигравки от гражданите на Троян. Служители на ЧЕЗ ме посъветваха да се обърна към ръководството. Но нулев резултат. Имах срещи с кмета на Община Троян Донка Михайлова. Тя само ми каза “ Те са неконтролируеми. Не можем да им въздействаме“(тази година го разбрах защо). Въпреки всичко тя уреди да има среща с Бойко Чавдаров (регионален мениджър). Но преди това трябваше да имаме и докладите от кметовете на населените места в Троянска община. Но, уви. Получихме само един доклад, а са 21 села. Причината за отказа бе „айде сега да не се караме с тях или толкова години не е оправило, та сега ли?“.  Или „я зарежи това. Те са господари.“ И така среща нямаше.

Но проблемите в Белиш, Калейца, Врабево, Дебнево, Добродан, Голяма Желязна  и блок „Дунав“ в Троян продължиха. В Калейца има авария и във всички села няма електричество. И така до юни месец 2019 година, когато изброих 369 спирания на тока в селата за 6 месеца (водих и статистика).

В една топла юнска вечер отново спря тока и естествено го изкоментирах във Фейсбук. Толкова подигравки имаше, че свят ми се зави. Рекох си – това е началото на края. Да, за съжаление познах.

Междувременно пуснах жалба до Областния управител Ваня Събчева, кмета на Община Троян, КЕВР и ЧЕЗ.

След време получих отговор на жалбата си. В него ЧЕЗ се извиняваха за случващото се и даже ми посочиха спирания, които аз не съм записала. И ще вземат необходимите мерки, слагайки автоматични релета. Примерно ако в Белиш спре тока – да няма в самото село , а не и във всички останали села. Срокът бе до 31.08.2019. Мина и септември, малко от октомври. Бяха поставени само 3 броя.

Но след жалбата ми електричеството почти не спираше. Аз не се радвах, защото това бе затишие пред буря.
Да, бурята дойде преди 4 дни. Наричаме я  „Зима“.  Служителите на ЧЕЗ започнаха да оправят аварията. Но започнеш ли да ремонтираш стара и неподдържана къща, се отварят все повече и повече дупки, които трябва да се запушат. Оправиш едно, появи се нов проблем. Така с енергетиците на компанията ръководена от хора, които   не подозираха, колко проблеми създават със своето неправилно управление.  Троянци и софиянци оправят една авария, появи се друга и още, и още….

И какво се случи. В Ловешка община от 31 села – 27 без ток и вода, в Троянска – 100% без ток, с изключение на централните части на града. И така в почти всички общини на областта.

Оттук и икономиката спря, комуникациите – никакви. Възрастни хора останаха без храна. Кметовете дадоха по принуда дървена ваканция заради бедствието. Вместо децата да се радват на снега с родителите си, баби,  дядовци. Загубите на фирмите сигурно са много.

И защо? Защото всички стояхме и гледахме как ни се подиграваха в очите. Плащаме най-висока цена на   електричеството + 20 допълнителни такси за преносна мрежа и др.

Сега си ближем раните и търсим кого да посочим с пръст. Все кметовете – те спираха тока, те не почистваха и какво ли не.

Но кой потърси грешката у себе си? Повечето мърмореха и наддаваха викове за улиците, за непочистените тротоари.

Как никой не сложи ръка на сърцето и каже – „И аз имам малко вина” и започне да действа. Ако повече хора го бяха направили това нямаше да се случи.
Прилагам кореспонденция с ЧЕЗ на жителка на село Белиш, Цветелина Баръмова.  И писмото на кмета на Община Троян Донка Михайлова до ръководството на чешката компания.
Прочетете и се насладете на „адекватните„  отговори на ръководството на ЧЕЗ.
За  финални думи ще кажа само едно. Ние сме виновни за този кошмар, защото чакахме някой друг да ни свърши работата.
Но, уви, не стана. Сега ближем раните, бизнесмените се чудят как да се оправят.
А за нас, гражданите, остава поуката, че с мълчание и потайване ще продължават да ни тъпчат.Началото на края

Писмото на Донка Михайлова – кмет на Община Троян изпратено днес, 10.02.2020

ДО
КАРЕЛ КЛУСАК
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

ДО
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДО
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Относно: Прекъсвания на електрозахранването в община Троян в периода 05.02-08.02.2020 г.
Уважаеми г-н Клусак,
При падналия сняг в началото на м. февруари 2020 г. във всички населени места на община Троян се появиха проблеми с електрозахранването, като в продължение на няколко денонощия нямаше електричество. На 6.февруари всичките 21 села останаха без ток. Основният проблем се яви във въздушна мрежа средно напрежение/20 kV/ по направления: най-вече с.Белиш – с.Калейца – с.Ломец – с.Дълбок дол – с.Борима – с.Старо село – с.Голяма Желязна, по-малко с.Орешак – с.Черни Осъм и с.Бели Осъм – с.Шипково – с.Чифлик. Създадени бяха значителни затруднения на семействата, включително за болни деца и възрастни хора, загуби за бизнеса за хиляди левове, трудности за местната власт, свързани най-вече с нормалното функциониране на социалните услуги, училища, детски градини и ясли, с храненето на децата и възрастните. Дни наред отделни населени места останаха и без водоснабдяване, и без връзка на мобилните оператори поради липса на електричество.
Отчитаме огромните усилия на аварийните екипи на ЧЕЗ – Троян да нормализират обстановката. Те работиха в минусови температури, денонощно. Отчитаме и това, че след настойчивите ни сигнали бяха изпратени пет аварийни екипа от София за подкрепа на екипите от Троян. Аварийните групи обаче нямаше как да компенсират последствията от неефективната инвестиционна политика на компанията години наред.
Община Троян многократно е представяла пред ръководството на ЧЕЗ своите очаквания за адекватни действия на компанията по отношение на поддържането на мрежата. След подобни проблеми през 2012 г. на среща с тогавашния председател на Надзорния съвет настойчиво поискахме включването в инвестиционната програма на ЧЕЗ конкретни решения. Част от тях бяха изпълнени, други – не. При провежданите регулярни срещи при Областния управител на област Ловеч, община Троян представяше като основни следните проблеми, които са актуални и до настоящия момент:
1. Изсичане на храсти и дървета в сервитута на въздушни електропроводи СН и НН.
2. Ремонт или подмяна на напукани или наклонени стоманобетонни стълбове от електропреносната мрежа, НН.
3. Подмяна на проводници по селата от мрежа НН с по-голямо сечение за избягване пад на напрежение в крайните точки.
С писмо изх. №И-РД-919/18.06.2019 г. община Троян за пореден път е сигнализирала „ЧЕЗ-България“ АД за горепосочените проблеми.
През годините са провеждани срещи между Община Троян и служители, представляващи „ЧЕЗ-България“ АД, на които е обсъждано, че следва общината всяка година да бъде информирана за предстоящите ремонти работи и нови инвестиции за електропреносната мрежа на територията на общината, да се постига консенсус в приоритетните дейности на ЧЕЗ на Троянска територия. Подобно съгласие на двете страни се съдържа в действащия „Меморандум за сътрудничество между „ЧЕЗ България“ ЕАД и община Троян“, подписан на 31.05.2012 г.
Крайно време е, държавата, в лицето на Министерство на енергетиката и КЕВР, да намери регулационния механизъм, с който да накара „ЧЕЗ-България“ АД да приложи ефективна инвестиционна и кадрова политика по места.
Настояваме инвестиционната програма на „ЧЕЗ-България“ АД за 2020 г., касаеща територията на общината ни, да бъде обсъдена с Община Троян и ангажиментите да бъдат разписани в споразумение с ясно договорени санкции при неизпълнение.

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

***********

Жалба

Уважаеми господин/ госпожо,

В село Белиш, община Троян, област Ловеч зачестяват случаите на прекъсване на електрозахранването. През есенно- зимния сезон както и през пролетта ситуацията е трагична, случвало се е да прекъсне захранването до над 20 пъти при една авария, да няма ток с дни и още безброй абсурди. Оказва се , че на електропровода към който е селото има още 7 села и проблемът им е общ. Старата инсталация е неспособна да понесе потреблението, неподдържаната електропреносна мрежа, водеща до аварии дори при лек полъх на вятъра, липсата на изключваща система за всяко село, която да доведе до изолиране на аварийната зона и безхаберието Ви са съвкупност от елементи силно благоприятстващи електропрекъсванията.

В най- кратък срок, ще очаквам отговор, съдържащ информация за проблемите, срокове и методи за отстраняването им.

***********
До: Донка Михайлова – Кмет на Община Троян
инж. Петко Пенков – Председател на Общински съвет Троян
с копие до:
До: Ваня Събчева – областен управител на Област Ловеч

Жалба
От главния редактор на „Троян Експрес“
Руслана Попсавова
0876257768
живуща в с.Белиш, общ. Троян, област Ловеч
ул.“Стара планина“ 51

Госпожо Кмет,

От 9 години живея в с.Белиш, община Троян, област Ловеч. Според жители на селото от много години има проблем с елзахранването. Вали дъжд, пече слънце, духа вятър, спокойно време – ние нямаме ток. От началото на 2019 година досега е спирал 93 пъти безпричина. С причина – не ги броим. Следствие честите проби на техниците от ЧЕЗ или по-силен трафик на еленергията са изгорели множество уреди, лаптопи и друга техника.

По моя информация същият проблем съществува и в околните села – Калейца, Добродан, Врабево, и ул.“Дунав“ в града. До тоя момент не са предприети никакви мерки за отстраняването на този проблем.

Моля, за Вашето съдействие!

с уважение:

Руслана Попсавова

04.07.2019г

с.Белиш

Поздрави:
Руслана Попсавова

***********

Кореспонденцията на Цветелина Баръмова (жител на село Белиш) с ръководството на ЧЕЗ

На пт, 7.02.2020 г., 12:13 ч. Klienti CEZ RZ <klienti@cez-rp.bg> написа:
Уважаема госпожо Баръмова,

Във връзка с получено Ваше писмо на електронната ни поща и след извършена проверка в клиентската информационна система на „ЧЕЗ България“ ЕАД, бихме искали да уведомим за следното:

Липсата на електрозахранване за населеното място се дължи на аварийно изключване на електрическото захранване. Предполагаемият час за възстановяването му е 20:00 ч. днес.

На денонощната телефонна линия 0700 10 010, клиентите имат достъп до гласово меню, което ги информира в случай на аварийно прекъсване на електрозахранването. Услугата е достъпна след избор на бутон 3 (три). Клиентите получават информация за съществуващите аварии и предполагаемо време за тяхното отстраняване.

Следва да уточним, че от страна на служители на Дружеството са предприети незабавни действия и са вложени всички налични ресурси, с цел максимално бързото отстраняване на повредата и възстановяване електрозахранването при засегнатите клиенти.

Поднасяме извинения за създалата се ситуация и причиненото неудобство.

Благодарим Ви, че се свързахте с нас на електронна поща klienti@cez-rp.bg.

С уважение,

По пълномощно от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Илиян Янкулов

Дирекция „Обслужване на клиенти”

ЧЕЗ България ЕАД

0700 10 010

www.cez-rp.bg

 

From: Цветелина Баръмова
Sent: Friday, February 7, 2020 10:36 AM
To: Klienti CEZ RZ <klienti@cez-rp.bg>
Subject: Re: Входящ № 1203465301/01.11.2019 г.

Във връзка с предишната кореспонденция за с.Белиш Ви пиша. Искам да Ви уведомя, че липсата на мерки за почистване на електропровода доведе до прекъсване на електрозахранването от сряда вечер и продължава до момента. Никой не дава информация кога ще бъде възстановено, за да можем и ние да постъпим адекватно в създалата се ситуация. Закона за поддържане на електропреносната мрежа е повече от ясен и трябва да поднесете отговорност, поне давайки ясни срокове за възстановяване.

На пт, 29.11.2019 г., 19:31 ч. Цветелина Баръмова <ts.baramova@gmail.com> написа:

Вашият отговор е крайно незадоволителен и го получавам всеки път при подаване на сигнал. Знам , че проблемът Ви е известен, но предприемането на нужните мерки е финансово неизгоден. Колко села са свързани чрез този електропровод, способна ли е системата да понесе натоварването от съвременното потребление, поддържа ли се електропроводната мрежа, просеките отговарят ли на законовите изисквания и ред други въпроси. Започнало е поставяне на прекъсвачи на някои от селата по електропровода, но това е крайно недостатъчно.

Очаквам предприемане на реални мерки за отстраняване на проблемите.

На пт, 29.11.2019 г., 10:45 ч. Klienti CEZ RZ <klienti@cez-rp.bg> написа:

Уважаема госпожо Баръмова,

Във връзка с Ваше запитване, постъпило на електронната ни поща, регистрирано с входящ № 1203465301/01.11.2019 г., бихме искали да Ви информираме за следното:

На основание изложените от Вас обстоятелства е извършена проверка от служители на „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Установено е, че за периода от 01.08.2019 г. до 01.11.2019 г. за обект, находящ се на адрес: с. Белиш, ул. „Стара планина” № 87 има регистрирани смущения на електрозахранването. Анализ на причините показва, че те се дължат на лоши метрологични условия, преходни повреди в мрежата и действия по ремонтно-експлоатационно обслужване.

Повредите са непредвидени събития със случаен характер, като при възникването им, от страна на електроразпределителното дружество се предприемат незабавни действия с цел максимално бързото отстраняване на повредата и възстановяване електрозахранването в засегнатите райони. Преходните повреди в мрежата се дължат на сработването на монтираните в подстанциите релейни защити. Тези явления са трудни за локализиране, поради тяхната краткотрайност и преходен характер.

Съгласно чл. 41, ал. 1, т. 5 и т. 8 от Наредба № 6/24.02.2014 г. (обн. ДВ бр. 31/04.04.2014 г.) за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД може да преустанови преноса на електрическа енергия към потребителите без предварително предизвестие, в случай на повреди в електрическата мрежа или съоръжения, по независещи от преносното или съответното разпределително предприятие причини и при извършване на оперативни превключвания в разпределителните мрежи, за локализиране и отделяне от схемата на повредени участъци, за регулиране на натоварването или за повишаване сигурността на работа на мрежата, които не подлежат на планиране.

Планираните прекъсвания се извършват за профилактика на съоръженията, различни видове основни ремонти, присъединяване на нови клиенти и свързаните с тях оперативни превключвания. Информация за същите се публикува ежеседмично в пресата и на интернет страницата на Дружеството www.cez-rp.bg.

Във всички случаи на подлежащи на планиране действия „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е спазило задълженията си по чл. 35 от Общите условия предварително да уведоми клиентите за времето и продължителността на прекъсванията.

Уверяваме Ви, че за осигуряване на по-надеждно електроснабдяване на клиентите си, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, планира и осъществява профилактика на съоръженията си в региона, дават се предписания на собствениците на чужди съоръжения, извършват се извънредни обходи, като установените нередностите се отстраняват незабавно.

Благодарим Ви за отделеното време.

Цитираните в тази кореспонденция лични данни се използват за целите на нейната обработка в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба за обработка на лични данни и Политиката за поверителност на дружеството. Подробна информация на адрес www.cez.bg или www.cez-rp.bg.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

С уважение,

По пълномощно от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Илиян Янкулов

Дирекция „Обслужване на клиенти”

ЧЕЗ България ЕАД

 

From: Цветелина Баръмова
Sent: Thursday, October 31, 2019 3:57 PM
To: Klienti CEZ RZ <klienti@cez-rp.bg>
Subject: Re: Информация

Напълно невъзможно е да определя час и продължителността на спиранията, тъй като варират от премигване (което се случи и в момента докато Ви пиша) до часове, дори и дни. В прикачения файл е името на титуляра и клиентският номер.

Освен проверка, очакваме и мерки за отстраняване на проблемите, а не само редовното становище, че не е остановен проблем.

На ср, 30.10.2019 г., 10:14 ч. Klienti CEZ RZ <klienti@cez-rp.bg> написа:

Здравейте,

Във връзка с препратено писмо на електронната ни поща от „ЧЕЗ Електро България“ АД, най-учтиво молим да предоставите клиентски номер и три имена на титуляря, както и приблизителен времеви период на наблюдаваните прекъсвания. Информацията е необходима за регистриране на заявление и извършване на проверка.

Оставаме в готовност за съдействие и благодарим за отделеното време.

Цитираните в тази кореспонденция лични данни се използват за целите на нейната обработка в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба за обработка на лични данни и Политиката за поверителност на дружеството. Подробна информация на адрес www.cez.bg или www.cez-rp.bg.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

С уважение,

По пълномощно от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Илиян Янкулов

Дирекция „Обслужване на клиенти”

ЧЕЗ България ЕАД

0700 10 010

www.cez-rp.bg

 

From: INFO CEZELECTRO BG <info@cezelectro.bg>
Sent: Wednesday, October 30, 2019 7:10 AM
To: Klienti CEZ RZ <klienti@cez-rp.bg>

Subject: FW: Често прекъсване на електрозахранването

Здравейте,

Препращаме Ви по компетентност постъпило при нас писмо, с което са повдигнати въпроси, касаещи лицензионните дейности на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Моля за разглеждане от Ваша страна и отговор към клиента.

“ЧЕЗ Електро България” АД

 

From: Цветелина Баръмова 
Sent: Tuesday, October 29, 2019 10:15 PM
To: INFO CEZELECTRO BG <info@cezelectro.bg>; Потребителски съвет – ЧЕЗ България <potrebiteli@cez.bg>; Гореща линия по етични въпроси <compliance@cez.bg>
Subject: Често прекъсване на електрозахранването

Уважаеми господин/ госпожо,

В село Белиш, община Троян, област Ловеч зачестяват случаите на прекъсване на електрозахранването. През есенно- зимния сезон както и през пролетта ситуацията е трагична, случвало се е да прекъсне захранването до над 20 пъти при една авария, да няма ток с дни и още безброй абсурди. Оказва се , че на електропровода към който е селото има още 7 села и проблемът им е общ. Старата инсталация е неспособна да понесе потреблението, неподдържаната електропреносна мрежа, водеща до аварии дори при лек полъх на вятъра, липсата на изключваща система за всяко село, която да доведе до изолиране на аварийната зона и безхаберието Ви са съвкупност от елементи силно благоприятстващи електропрекъсванията.

В най- кратък срок, ще очаквам отговор, съдържащ информация за проблемите, срокове и методи за отстраняването им.

Все още нямаме отговор и на нашата жалба до КЕВР, която пуснахме в петък(07.02.2020)

 

Свързани статии

Back to top button