Пожаро-тактическо учение в НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян

Задачата беше потушаване на пожар, евакуация и спасяване на пострадали

Днес, 11.02.2020 г., Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Троян проведе пожаро-тактическо учение в НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян. Задачата беше потушаване на пожар, евакуация и спасяване на пострадали. Целта на учението е да се провери готовността на читалищното ръководство за реакция при евентуално произшествие, да се синхронизират действията на служителите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, доброволните формирования, читалищното ръководство и служителите.Пожаро-тактическо учение в НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян
Екипите пристигнаха навреме. Евакуирани бяха всички хора в читалищната сграда. Извърши се издирване и спасяване на пострадали в сградата. Разпънати бяха пожарните шлангове и се предприеха действия за потушаване на пожара.
След края на пожаро-тактическото учение се проведе кратък разбор, на който началникът гл. инспектор Петър Петров изрази удовлетворение от изпълнението на поставените задачи и благодари на читалищния екип за съдействието и ангажираността.
Екипът на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян от своя страна също благодари на РС „Пожарна безопасност и защита на населението” за предоставената възможност проиграят една аварийна ситуация.

Related Articles

Back to top button