Продължава обновяването на сградата на Полицията и две жилищни сгради

Продължава реализирането на проект Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4, гр. Троян (РУ „Полиция“)

Продължава реализирането на проект Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4, гр. Троян (РУ „Полиция“); МЖС на ул. „Христо Ботев“ №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев“ №266-272, гр. Троян. Припомняме, че начало на дейностите по проекта беше дадено с първа копка през месец септември 2019 г.

Продължава обновяването на сградата на Полицията и две жилищни сгради
Началникът на РУ на МВР Троян Радиостина Петкова, кмета на Община Троян Донка Михйалова и инж.Полина Павлова на оглед

За сградата на РУ-Троян са изпълнени предвидените в пристройката дейности, а именно: топлинно изолиране на външните стени, подмяна на покривната конструкция с нова с термопанели, подмяна на фасадната дограма, обновяване на отоплението и осветлението, ремонт на санитарните помещения, освежаване на работните помещения, подмяна на подови настилки и интериорни врати, изграждане на евакуационно осветление и пожароизвестяване. В момента строително-монтажните работи продължават в основната сграда с топлинно изолиране на стените от вътрешната страна на сградата с минерална вата и предстенна обшивка от гипсокартон, топлинно изолиране на покривите, изграждане на отоплителна инсталация, обновяване на осветлението, ремонт на санитарните помещения. През месеците на работа, РУ на МВР – гр. Троян създаде стройна организация на работата, която не възпрепятства изпълнението на дейностите.

Съгласно сключения договор, строително-монтажните работи следва да бъдат приключили в средата на месец май.

В рамките на проекта за двете жилищни сгради са изпълнени топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода, подменена е старата, неотговаряща на топлотехническите изисквания дограма, с нова с Al/PVC профил.

За сградата на ул. „Христо Ботев“ № 160 енергоспестяващите мерки са завършени, подменени са осветителните тела в общите части с нови с датчици за движение, възстановена е мълниезащитната инсталация. Остава да бъдат изпълнени част от съпътстващите енергоспестяващи мерки и някои довършителни работи.

За сградата на ул. „Христо Ботев“ № 266-272 топлинното изолиране на сградата е почти завършено. Остава да се довърши фасадната топлоизолация по част от западната фасада, да се положи цокълната мазилка, да се подменят осветителните тела в общите части и се изпълнят необходимите мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г.

Очаква се строително-монтажните работи и за двете многофамилни жилищни сгради да приключат през идния месец.

Related Articles

Back to top button