РЗИ Ловеч е издало предписания за ремонт на обекти в областта

За периода 27.01.2020 г. - 31.01.2020 г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха  57 проверки на обекти с обществено предназначение

За периода 27.01.2020 г. – 31.01.2020 г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха  57 проверки на обекти с обществено предназначение: 2 места за настаняване, 19 фризьорски и козметични салони,  8 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти,  9 детски градини, 5 заведения за социални услуги,  6 училища, 1 ученическо общежитие, 1 школа за работа с деца, 1 плувен басейн и 5 хотела.

На директорите на СУ „Васил Левски“, с. Черни Вит и общежитието към него, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Александрово, ОУ „Георги Бенковски“, с. Рибарица, ДГ, с. Гложене и на управителите на Дом за стари хора, с. Добревци, Дом за стари хора, гр. Априлци, закрит плувен басейн към хотел „Лиани“, гр. Ловеч и фризьорски салон на фирма ЕТ „Хриси – Христинка Радевска“, гр. Троян са издадени предписания за извършване на ремонтни дейности.

През изтеклия период са проверени 36 козметични продукта в 8 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

През седмицата е извършена 1 проверка на обект за хранене и развлечение за спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето – забраната се спазва.

 

Source
РЗИ Ловеч

Related Articles

Back to top button