Съвет или….

Едно мнение по  точките, които бяха най-много дебатирани по време на сесията на общински съвет Троян

На изминалата сесия на Общински съвет Троян точките, които бяха най-много дебатирани бяха Програма за управление на община Троян за срока на мандат 2019/2023 и  Приемане на Програма за приоритетните въпроси, които предстои   да бъдат разгледани  от   Общински съвет Троян. Чуха се  различни мнения. Получи се стойностен дебат. Може да видите и чуете във видеата.  Решихме да публикуваме мнението и предложението на Николай Тодоров, общински съветник от  Местна коалиция  „Глас Народен“ по тези точки, но не изказано тогава.

Ето и самото мнение г-н Тодоров без редакторска намеса.

Имах нагласа за тази сесия да не съм активен на трибуната. Просто, малко почивка исках да си дам, а и след проведените дебати в комисиите нищо не  предвещаваше да назрява някакъв конфликт. Важните точки в сесията имаха рутинен за разглеждане характер. Това бяха мандатната програма на Кмета и планът за работа на общинския съвет. Така или иначе, това не се случи и в тази връзка бе продиктувано и желанието ми да споделя някои размисли и впечатления от последната сесия на ОбС Троян.

По програмата на кмета общинският съвет фактически не може да променя нищо. Тя са внася от него, съгласно чл.44 ал.5 от ЗМСМА, за да информира за основните цели, приоритети, дейности, срокове и очаквани резултати през мандата си. Съветниците могат само да изразят мненията си за нея, без реално да имат права да  я променят или допълват. Това е фактическото положение по темата, което по съществото си се явява пълна законотворческа недоумица, установена от закона /ЗМСМА/. 

Защо е така ли? Защото, за да изпълни  мандатната си програма кметът, ще трябва да я обезпечи с бъдещите  годишни бюджети на общината и да се синхронизира с решенията на общинския съвет в засегнатия период, което  от своя страна обуславя зависимост от волята на общинските съветници. Да, но е факт, че всяка група от състава на общинския съвет се е явявала на изборите с по-различни програми от тази на кмета. Също така съвсем логично е всяка група да преследва поетите от нея политически ангажименти пред избирателите си. В същото време, по силата на ЗМСМА общинският съвет няма законовото право да променя или допълва  управленската програма на Кмета за мандата .…??? 

Законът за местното самоуправление отдавна се нуждае от ремонт, това правно недоразумение не е само той, но така или иначе, както всичко в нашата държава, ремонтът се осъществява само тогава, когато на доминиращия властови авторитет му изнася. В случая това се ползва комфортно от кметовете на общини, а всички знаем, че те са наложеният водещ авторитет в НСОРБ /Национално сдружение на общините/. Но все пак, нека видим и практиката, която е наложена в страната, а тя най- общо се изразява в три вида сценарии:

1- ви сценарий: Кметът на общината след поемане на ръководната си функция задвижва общинския влак, а зад него във вагоните се нареждат само послушници, които взаимоугодно или просто така му гласуват всичко, което той предложи. Това е най- често срещаното явление в общините в България и в частност в Троян. Но това обстоятелство мисля, че би следвало да поражда поне един много съществен въпрос. Преди него обаче нека разгледаме някои законови положения.

 Орган на местното самоуправление е Общинският съвет чл. 18 ал.1 ЗМСМА 

Орган на изпълнителната власт е кметът на общината 38 ал.1 от ЗМСМА

Условно кметът на общината преследва изпълнението на актовете на общинския съвет, за което внася и два пъти отчет в съвета / чл.44 от ЗМСМА/. 

Да, но ако следим смисъла на закона, логиката му поставя по съвсем различен начин нещата. Общинският съвет определя с актовете си хода на работа в общината, не кметът. Нали? Да, да, но май, че не! Защото в Троян винаги нещата са стояли в обратната посока и това е посоката на горецитирания влак с послушници.

В хода на изведените по-горе мисли обаче идва въпросът. Ако е така, за какво са ни общински съветници? За имидж, заради който да харчат общински пари и да обличат с колективна безотговорност решенията, внасяни от кмета ли!!!???

2-ри сценарий: Бойкот и опити за провал на програмата на кмета с налагане на друга политика за развитие в  мандата. Това считам, че би породило несигурна среда без добра прогноза. Досега аз поне не знам да е имало състав на общински съвет в страната с необходимия капацитет, който успешно да е управлявал една община в противовес на кмета си. 

3-ти сценарий: Кметът на общината провежда консултации по мандатната си програма с останалите политически сили, като допуска включването и на техни креативни идеи и дейности в програмата си. По този начин предлага на общинския съвет мандатна програма, която впоследствие да бъде обезпечена с бъдещите дейности по бюджетите й. Тоест, това вече не е партийна програма, а програма на всички граждани с различни политически убеждения. Нали широко прокламирано  и клиширано стана, че след изборите трябва да загърбим политическите си въжделения в името на общото ни благо. За съжаление обаче, това е клише, което се спазва от малцина.

Не мисля, че някой има съмнения по кой сценарии е вървял, върви и най- вероятно, както е тръгнало, и за в бъдеще ще върви Троян. Без да се учудвам и драматизирам, видно стана и сега с новия управленски мандат увереният път на троянския влак по сценарий номер едно.

Защо по първия сценарий ли? Защото сценарии номер 2 и 3 просто не са се случили. Защо не са се случили и защо няма да се случат? Защото има определени закономерности и договорки, които трябва да се изпълняват и които са угодни на договарящите се страни. Само ми е чудно, как „ уж“ политически опоненти споделиха програмата на БСП и я приеха за панацея. И как така леко допуснаха на два пъти кметът да им подчертае, че това е програмата, с която тя е избрана за кмет и че всички критики по елементите им са излишни и напразни. 

Не взех умишлено отношение по програмата на кмета. Не взех, защото  политическото поведение на кмета и мнозинството съветници носеше белезите на сценарий номер 1. Аз за безсмислени неща не искам да се качвам на трибуната. Защо трябва да критикувам програмата, при положение, че сме в сценарий номер 1. Да излагам аргументи в рамките на 7-8 минути,  които няма да се споделят. Това считам за безсмислено. Предпочитам да изложа тезите си пред хората, вместо пред един в по-голямата си част евтино дирижиран и предварително уговорен общински съвет. Не че отрицавам програмата на кмета. Безспорно това е програма с включени добри дейности и намерения. Не крия, че немалка част се споделят и от мен и сподвижниците ми, но също така има и неща, включени в програмата, които считам за неполезни и излишни. Но не това е най- важното. Аз и хората, които са с мен, споделяме напълно разбирането, че след изборите вече не трябва да съществуват партийни интереси, а да има интереси в името на Троян. Именно и заради това не влязох в критикарска полемика. Това е нейна програма, така разбира нещата и така иска да ги направи. Това, че не потърси никого, за да консолидира мнения и идеи за бъдещето на Троян, предполага само признаците и обстоятелствата по сценарий номер едно. 

Дали това обаче е полезно за Троян. Мнозина биха счели, че е полезно. Вероятно биха изложили и нелоши аргументи за това. Но аз категорично считам, че това не е полезно за Троян. Записите в програмата ще ни дадат едни на пръв поглед полезни дейности, които вероятно ще  подобрят бита ни, но няма да променят хода на развитие на Троян. А ние този ход и без програми и фанфари го виждаме какъв е. Вече имаме нужда не от подобряване, а от промяна на хода на развитие. Градът и общината ни се стопяват от година на година. Младите ни хора са основно учениците. Другите ги няма или планират да ги няма. Оставаме си само тези, които си пишем програмите, които си ги хвалим,  които си ги изпълняваме сами и които накрая ще си ги консумираме сами. Защото с тези овехтели и страхливи методи сме осъдени да си останем сами. Сами с ограничения ни еснафски поглед занапред.

Съвсем в унисон с разгледаната кметска програма дойде и плана за работа на Общинския съвет. Но нали разбирате, уважаеми съграждани, че сценарий номер едно съвсем логично обуславя и прилагането на подобен хибрид по работата на общинския съвет. Логично дойдоха предложенията ни за разглеждане през годината, както логично и се задейства сценарият за тяхното отхвърляне. Председателят на съвета услужливо се подмаза на кмета и съветниците на БСП и изтъкна някакъв смешен претекст, за да оправдае вота си. Все пак част от общинските съветници подкрепиха направените ни предложения, които ще видите приложени в материала, за което им благодаря. Разбира се, с достатъчно мнозинство предложенията ни бяха отхвърлени. Отхвърлени вероятно, само и защото са предложени от мен. Вероятно може би и защото съм лош човек, който иска да ги накара да работят малко повече. Мисля си обаче, ако е последното, че те силно сбъркаха. Аз нямаше да ги карам, щяхме пак сами да си свършим работата, така като досега сме го правили. Накрая искам все пак да заявя, че аз и  съмишлениците ми категорично заявяваме, че няма да се откажем и въпреки обстоятелствата ще продължим със същата настойчивост и отдаденост да преследваме каузата за благоденствието на Троян, да следваме поетите ангажименти и да подготвим и внесем всичко, което кметът и част от съветниците отхвърлиха, защото считаме, че това е за Троян.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за допълнение на плана за работа на ОбС  ТРОЯН за 2020 г.

За:

Май Обсъждане на предложения за промяна и допълнение в Наредба за насърчаване на инвестициите в община Троян, гарантираща подобряването на инвестиционния климат в общината.  Насърчителна данъчна и фискална политика към инвеститорите. Облекчен административен ред.

Юни Обсъждане създаване на общинско звено за асфалтьорски дейности по пътната инфраструктура на територията на общината.

Обсъждане изработването на Програма за развитието на спорта в Община Троян 2020-2024., както и  изработването на регламент и правила при стопанисване на спортните имоти в общината.

Юли Обсъждане на идейна стратегическа концепция за проектиране на ски зона Зеленика – Беклеме.

Септември Обсъждане на темата по управление на отпадъците. Методика за изчисляване на ТБО и евентуалните промени в нормативната уредба на общината в Наредба № 7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Троян и Наредба № 9 за управление на отпадъците на територията на Община Троян.

Октомври Обсъждане на промени в Наредба за гробищните паркове на територията на община Троян.

Related Articles

Back to top button