Средният осигурителен доход е 1063 лева

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната е 1063 лв

Според Националният осигурителен институт (НОИ) средният осигурителен доход за страната за декември 2019 г. е 1063,32 лева.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. е 986,52 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец януари 2020 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Source
НОИ

Related Articles

Back to top button