За пореден път Община Троян получава финансиране по проект „Красива България“

На 4 февруари стана ясно, че Община Троян отново ще получи финансиране по „Красива България“ за реализиране на проект за ремонт на детската ясла в града. 

В началото на месец януари Община Троян кандидатства с проект „Основен ремонт детска ясла Троян“, пред „Красива България“. Проектът е на стойност до 330 000 лв. и предвижда изпълнение на цялостен вътрешен ремонт. Ще се подменят ВиК, ОвК и електро инсталациите. Ще се подменят настилки, облицовки, стенни покрития и дограми. Ще се ремонтират и обновят сервизните помещения. Предназначението на помещенията ще се запази. Община Троян ще участва с 63,50 % съфинсиране.

Покривът на Детска ясла е ремонтиран през 2014 г. Правени са частични вътрешни ремонти. Сградата е санирана, а външната дограма е сменена. От построяването ѝ преди 40 години обаче не е правен ремонт на ВиК, Електро и ОвК инсталациите. Разгъната застроена площ на сградата е 1449.07 кв.м.

От съобщение на Министерство на труда и социалната политика стана ясно, че в настоящата кампания „48 проекта за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура ще бъдат финансирани със средства по проект „Красива България“ през 2020 г. Сред тях са реновирането на сградите на 8 училища и 11 детски градини.“, стана ясно още от информацията. 

Припомняме, че през 2019 г. бяха изградени нови, модерни детски площадки в ДГ „Синчец“ с финансиране от проект „Красива България“,  а през 2020 г. идва ред за обновяването и модернизирането на сградата, в която се осъществява отглеждането, възпитанието и обучението на най-малките троянски деца (от тримесечна до тригодишна възраст). 

 

Source
Станислава Вачева

Related Articles

Back to top button