Управител на троянско общинско дружество е с обвинителен акт

Окръжна прокуратура – Ловеч внесе в съда обвинителен акт срещу управител на дружество.

Обвинението срещу Т. Г. е за това, че през периода от 08.04.2013 г. до 05.10.2015 г., в гр. Троян, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – управител на общинско дружество, не  положил достатъчно грижи за възложената му работа, като не осъществил като добър стопанин оперативно управление и опазване капитала на дружеството – не е предприел действия по доброволно и незабавно изпълнение за изплащане на дължими суми към търговско дружество по 16 броя граждански дела, водени между двете дружества, с влезли в сила решения, при наличие на парични суми за това, без затруднение на нормалната дейност и без недостиг на оборотни средства и от това са последвали значителни щети за общинското дружество в размер на 79 260, 30 лева, представляващи разходи по изпълнителни дела, от които разноски по изпълнителните дела – 31 929,95 лева, предплатени такси – 1026 лева и такси за парично вземане по Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ – 46 304,35 лева – престъпление по чл. 219, ал.1, вр. чл. 26 ал.1 от НК.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

Източник
www.prb.bg

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button