Министър Ананиев удължи срока на въведени противоепидемични мерки

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки

със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.,

Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г.,

Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и

Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

Със заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.Заповед

Промени има в заповедта на МЗ относно пропускателния режим на КПП-пунктове на областните градове. От тях става ясно, че след представените документи с приоритет се пропускат служители на хранителни магазини и аптеки, осигуряващи доставка на хранителни продукти и лекарства, както и ВиК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества, извършващи неотложни аварийни дейности.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button