Европейската олимпиада по статистика – с утвърдени позиции в Троян

С изключителен успех ни зарадваха младите статистици от СУ „Васил Левски“ – Троян.

В първите три кръга отбор CHIMAERA (Надежда Стефанова, 12 клас) събра впечатляващите 96,20 точки (на презентацията – 99 от 100!), класира се на четвърто място сред 226 участници и продължава битката за участие в общоевропейския кръг. Ментор на отбора е Ангелина Иванова. 

Отлично се представиха и другите два отбора на училището: EQUILIBRIO (Борис Самичков, Иван Пеевски и Симеон Бояджиев – 11 клас; ментори Ангелина Иванова и Мариян Балев) и MAGSTAR (Магдалена Петкова – 12 клас; ментор Ангелина Иванова). Миналата година двама от членовете на отбор EQUILIBRIO – Симеон и Иван – бяха втори на организирания от НСИ и Евростат конкурс за статистически плакат.

Троянското училище за трети път участва в олимпиадата и всяка година ни радва с новината за отлично представили се ученици, получили правото да бъдат приети без изпит в УНСС.

Европейската олимпиада по статистика се организира от Евростат и част от държавите – членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите. Български партньор е Националният статистически институт.

Троянското училище за трети път участва в олимпиадата и всяка година ни радва с новината за отлично представили се свои ученици, които са получили правото да бъдат приети без изпит в УНСС.

Европейската олимпиада по статистика се организира от Евростат и част от държавите – членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите. Български партньор е Националният статистически институт.

Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button