Мерки с цел превенция за Троян(видео)

Щабът потвърди, че няма заболели от коронавирус в Троян

На свое заседание, проведено на 15.03.2020 г., Временният оперативен щаб в Троян прие мерки, съобразени с указанията от Националния оперативен щаб и Правителството на Република България. Мерките включват дейности, свързани с превенция, с цел опазване здравето на жителите на общината и до колкото е възможно в условия на извънредна ситуация, нормално функциониране на живота в нея.

Мерки с цел превенция за Троян(видео)
Началникът на  РУ на МВР Радостина Петкова  оповести и директен номер за сигнали 0670 6 2218. за да не се претоварва  централната  линия 112.

 

 1. По отношение на въведените ограничения от Националния оперативен щаб и Правителството на Република България:

–    Ще бъде организиран строг контрол за спазване на заповедите на Националния оперативен щаб и на Правителството от РУ на МВР и Община Троян. За случай на нарушение на заповедите молим гражданите да подават сигнали на тел. 0670 68050, който работи денонощно. 

 • Ще бъде издадена заповед за всички работещи предприятия да изготвят правила за придвижване на работещите и за мерки за хигиенизиране на работните места преди, по време и след приключване на работния ден. Да се ограничи до възможното достъпът на външни хора във фирмите, особено на граждани от други населени места и държави. Да се инструктират работещите за мерки за опазване на собственото им здраве и здравето на близките им.
 • Оперативният щаб препоръчва, там където е възможно да се приложи системата „хоум офис“ (работа от дома).Мерки с цел превенция за Троян(видео)

 

 1. С цел засилване на контрола:
  – При пристигане на хора от чужбина, по подадените списъци от РЗИ-Ловеч за карантинираните лица, Община Троян ще се свързва с хората за упражняване на допълнителен контрол.
  – Ще бъде отворен кабинет в МБАЛ гр. Троян за доброволно и платено изследване на желаещи лица. Допълнително ще бъде оповестен начин за връзка с кабинета.“
 1. Ще бъдат повишени мерките за дезинфекция на местата за широко обществено ползване:

– Започва измиване и дезинфекция на основните улици, след като температурите се повишат над 5 С.

– В сградата на поликлиниката:

3.1. За изписване на лекарства с рецептурни книжки на възрастни хора да идват техни близки/ здрави без прояви на ОРЗ, лекарства на възрастни ще се изписват само по изключение.

3.2. При налични симптоми на настинка и кашлица, пациентите да се свързват с общопрактикуващите лекари по телефона и да се съобразят с техните препоръки.

3.3. Пациентите да избягват посещения при лекар, ако това не е наистина спешно или да се консултират предварително по телефон.

3.4. Всички, които посещават поликлиниката, да носят лични предпазни средства/ маски.

 • Контрол върху струпване на хора в магазините. В малки магазини влизане по един човек и бързо обслужване. В големите магазини изчакването да става на открито и да се допускат хора, така че разстоянието между тях да бъде не по-малко от 1,5 м.
 • Търговците да препоръчват на пазаруващите да не се презапасяват.

 

 1. С цел подкрепа на възрастните хора и предотвратяване на нуждата и да напускат домовете си и да контактуват с други хора:
 • Продължават да работят Домашен социален патронаж, който осигурява храна за 240 възрастни от 20 населени места, програмата „Патронажна грижа“, която оказва здравно-социални услуги на над 130 лица трудноподвижни и болни възрастни и програмата „Топъл обяд“, осигуряваща храна за 60 души крайно бедни.
 • Затваряме временно Детска млечна кухня, за да се ограничат контактите между родители и деца. Заверените и платени талончета важат за първия работен ден.
 • Откриваме горещ телефон 0670 68050 за възрастни, които имат нужда от подкрепа.
 • Набираме доброволчески екип от хора, които са готови да им помагат с пазаруване и купуване на лекарства при необходимост.
 1. С цел гарантиране на правото на административно обслужване на гражданите, но при повишени мерки за сигурност:
 • Разкриваме телефон 0670 68041, на който жителите на общината да се обаждат и да обсъждат с експертите спешността на тяхното идване в общинска администрация и ще бъдат консултирани могат ли и как да подадат исканията си за определени услуги по електронен път. 
 • Въвежда се безплатно предоставяне на електронните услуги, без тези по ТСУ. По този начин ще стимулираме хората да ползват електронните услуги и да ги ползват от дома си, за да не излизат и да излагат други на риск от заразяване. 
 • При възможност услугите ще се изпълняват експресно, за да не идват гражданите повторно за получаване на готовите услуги в друг ден, но на цената на стандартната услуга. 
 • Забраняват се командировките на служителите от Общината до други градове. Командировки ще се допускат само за ръководството при неотложност.

5.1. От понеделник част от служителите ще работят по системата „хоум офис“ (работа от дома). 

5.2. Кметът на Общината ще започне разговори по телефон и Интернет с основните представители на бизнеса от всички сектори, за подготовка на мерки за подкрепа на предприемачите, с цел ограничаване на щетите за бизнеса и запазване на работните места.

5.3. Ще бъдат набелязани мерки за ограничаване на загубите върху общинския бюджет, с цел гарантиране на предлаганите услуги на гражданите по време и след приключване на пандемията. 

Мерки с цел превенция за Троян(видео)
на 1 метър разстояние и дезинфекция за медиите

Началникът на  РУ на МВР Радостина Петкова  оповести и директен номер за сигнали 0670 6 2218. за да не се претоварва  централната  линия 112.

Щабът потвърди, че няма заболели от коронавирус в Троян.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button