На вниманието на жителите на община Троян

Паспортна служба няма  да  работи до 3-ти април 2020

Във връзка с ПРОЕКТ № BG16RFOP001-2.002-0007 за повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУ- Троян и в частност ремонт на помещенията в звеното БДС, паспортната служба в града няма да работи с граждани на 27, 30 и 31.03.2020 година . Паспортна служба няма  да  работи до 3-ти април 2020
Напомняме, че срокът на валидност на личните карти и СУПМС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31 октомври 2020г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта и СУМПС са валидни само на територията на Република България ( Закон за мерките и действията по време на извънредното положение).На вниманието на жителите община Троян

При необходимост с цел улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора , гражданите могат да посетят звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч, – РУ – Тетевен и РУ – Луковит.

Гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги.
Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч ще създаде необходимата организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания .

Телефони за контакти: 068668355 и 068668405 и e-mail адрес : lovech@mvr.bg

Източник
ОД на МВР

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button