Заповед на Донка Михайлова за промяна в разписанието на градския и междуградския превоз

Ново разписание на градския и междуградския превоз в Троянска община

ЗАПОВЕД

№ 406

гр. Троян, 18.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД- 01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ

I. Превозвачите на обществен транспорт на пътници, които имат сключен договор с Община Троян да редуцират транспортните връзки за изпълнение както следва:

1. За вътрешноградските линии, започват изпълнение съгласно празнично разписание – 11 курса дневно, до второ нареждане.

2. За междуселищните линии:

Троян – Черни Осъм

6:15 -6:50

7:10 – 7:45

11:00 – 11:45

16:15 – 16:50

18:10 – 18:45

Черни Осъм  – Троян

7:10 –   7:45

12:00 – 12:45

17:00 – 17:35

19:00-19:35

Троян – Шипково МР /04-01/, /04-02/ и /04-06/;

5:45 -6:13

8:30 – 9:10

17:00 – 17:40

Шипково – Троян

6:15 -7:03

9:15 – 9:55

Троян – Чифлик МР /07-01/ и /07-04/;

6:50 -7:23

17:10 – 17:43

Чифлик – Троян

6:15 – 6:48

7:25 – 7:58

Троян – Калейца МР /10-01/ и /10-09/;

6;25 – 7:23

15:40 – 15:59

Калейца – Троян

7:00 – 7:30

16:00  – 16:20

Троян – Белиш МР /08-01/ и /08-02/;

6:30 – 6:50

16:00 – 16:20

Белиш – Троян

7:00 – 7:25

16:25 – 16:45

Троян – Г. Желязна МР /02-01/ и /02-07/;

6:00 – 6:45 

17:10 – 18:05

Г.Желязна – Троян

6:50 – 7:50

8:10 – 19:00 

Плевен – Троян МР /11101/;

7:10 -9:05

Троян – Ловеч

6:00 – 6:56

16:00 – 16:56

Ловеч – Троян 

7:00 – 7:56

17:00 – 17:56

до второ нареждане.

Априлци – Троян: 7:00 ч.; 16:00 ч.
Троян – Априлци: 8:00 ч.; 17:10 ч.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button