Обсъдиха мерките срещу разпространението на вируси

Среща на ръководството на Общината и директорите на учебни заведения, културни и социални институции

Ръководството на Общината и директорите на учебни заведения, културни и социални институции обсъдиха мерките срещу разпространението на вируси и превантивни действия

Кметът Михайлова, заедно с ресорния заместник-кмет Розалина Русенова, секретаря на Общината Цветелина Калчева и началника на отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ Иванка Джабраилова се срещнаха с директори и представители на училищата,  детските градини, Детска ясла, културни и социални институции на територията на общината. 

Обсъдени бяха мерките по отношение превенция разпространението на вируси и заболявания в общината, предприетите до момента действия и конкретни въпроси, с които директорите вече се сблъскват. „Средата, в която работим, е трудно прогнозируема и се променя динамично, но трябва в максимална степен да се мобилизираме и да си взаимодействаме ефективно“, каза кметът Михайлова. „Не трябва да спираме да мислим и за това как продължаваме да водим един относително нормален живот.“, допълни още тя. 

Кметът подробно разясни всички мерки, предприети от общинското ръководство, както и взетите решения от Временния оперативен щаб, назначен с нейна заповед. 

Да не се правят компромиси с децата в детски градини, които са видимо болни – кашлят, кихат, имат хрема. „Важно е да запазим здравето както на останалите деца в градините, така и на персонала. Бъдете безкомпромисни в това отношение“, напомни ресорният заместник Русенова на директорите на детските градини и апелира директорите на училищата за спазване решението на Националния кризисен щаб всеки учебен час да започва с 5-минутни инструкции за хигиена.

 

Related Articles

Back to top button