Община Троян с препоръки към учебните заведения за превенция от грипни заболявания

На 2-ри март е сформиран и Временен оперативен щаб за превенция за "короновирус"в Троян

Община Троян изпрати до всички учебни заведения на територията на общината препоръки за приемане на превантивни мерки за опазване здравето на децата и учениците. Грипната ваканция за троянските ученици се удължи с един ден. Вместо до 10.03, децата трябва да си бъдат по домовете и на 11.03, включително.  Училищните занятия ще започнат на 12.03(четвъртък).

Това в написано ясно и точно  в Заповед №РД-01-114/05.03.2020 на Министъра на здравеопазването с която се обявява грипна епидемия на територията на Република България, считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г..Също така  се въвеждат следните противоепидемични мерки:

  1. Да бъдат преустановени учебните занятия в училищата;
  2. Да бъдат преустановени учебните занятия в университетите;
  3. Препоръчва се детските градини да останат отворени, при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията. По преценка на родителите и семействата, децата може да не посещават детска градина в определения превантивен ограничителен период до 11 март.
  4. Да бъдат преустановени детските и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения;
  5. Да бъдат преустановени масови мероприятия, включително спортни и културни.

Сред препоръчаните мерки, съобразени и с писмо на министъра на образованието и науката, са:

  1. Стриктно спазване на пропускателния режим за ограничаване достъпа на външни лица;
  2. Ограничаване организирането на публични масови мероприятия и събития в учебните заведения, както и извеждането на деца и ученици на места със струпване на много хора;
  3. Създаване на организация за регулярно почистване на помещения, класни стаи, коридори и санитарни възли с препарати на спиртна основа;
  4. Контрол за наличието на дезинфектанти в санитарните възли за деца и ученици и ежедневно напомняне на правилата за спазване на лична хигиена.

На 2 март, със заповед на кмета на Община Троян, бе сформиран и Временен оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на новия вирус COVID-19, в който са поканени да се включат д-р Цветомила Дудевска и д-р Пенко Бамбов. Сред задачите на щаба е ефективна организация за връзка и сътрудничество между компетентните ведомства, с цел предприемане на навременни действия за недопускане или ограничаване разпространението на вируса на територията на общината.

Предприети са и мерки за по-висока хигиена в сградите на общинската администрация, които ежедневно се посещават от десетки хора. 

Източник
Община ТроянМЗ

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button