Актуализация на разписанията за автобусния транспорт

Със заповеди на кметовете на Общините Ловеч и Троян  се правят нови промени в разписанието на автобусната линия Ловеч – Троян, Троян – Ловеч

I. Превозвачите на обществен транспорт на пътници, които имат сключен договор с Община Троян да редуцират транспортните връзки за периода на обявеното извънредно положение, както следва:

1. Вътрешноградските линии, да се изпълняват съгласно празнично разписание – 11 курса дневно.

2. Междуселищните линии, да се изпълняват:
Троян – Черни Осъм

6:15 -6:50

7:10 – 7:45

11:00 – 11:45

16:15 – 16:50

18:10 – 18:45

Черни Осъм – Троян

7:10 – 7:45

12:00 – 12:45

17:00 – 17:35

19:00-19:35

Троян – Шипково МР /04-01/, /04-02/ и /04-06/;

5:45 -6:13

8:30 – 9:10

17:00 – 17:40

Шипково – Троян

6:15 -7:03

9:15 – 9:55

Троян – Чифлик МР /07-01/ и /07-04/;

6:50 -7:23

17:10 – 17:43

Чифлик – Троян

6:15 – 6:48

7:25 – 7:58

Троян – Калейца МР /10-01/ и /10-09/;

6;25 – 7:23

15:40 – 15:59

Калейца – Троян

7:00 – 7:30

16:00 – 16:20

Троян – Белиш МР /08-01/ и /08-02/;

6:30 – 6:50

16:00 – 16:20

Белиш – Троян

7:00 – 7:25

16:25 – 16:45

3. Преустановяват изпълнение следните линии:
Г.Желязна – Троян

6:50 – 7:50

8:10 – 19:00

Плевен – Троян МР /11101/;

7:10 -9:05

Троян – Ловеч

6:00 – 6:56

16:00 – 16:56

Ловеч – Троян

7:00 – 7:56

17:00 – 17:56

 Считано от 27.03.2020 г. се преустановява обслужването на междуградската автобусна линия Ловеч – Троян в следните часове:

10.00 ч. от Автогара (АГ) Ловеч по направление гр. Троян, а в обратна посока тръгва в 11.00 ч. от АГ Троян в посока гр. Ловеч.
14.00 ч. от АГ Ловеч по направление гр. Троян, в обратна посока тръгва в 15.00 ч. от АГ Троян в посока гр. Ловеч.

Заповедите е с временно действие до отпадане на извънредното положение.

Те са на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Обявеното извънредно положение на територията на Република България, Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето.

Related Articles

Back to top button