Удължава се срокът за плащане с отстъпка отделни местни данъци

Уважаеми граждани и ръководители на предприятия,

Община Троян Ви уведомява, че със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното  събрание от 13 март 2020 г., през 2020 г. се удължава срокът, в който може да платите с отстъпка отделни местни данъци. През 2020 г. отстъпка от 5 на сто ще се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

Related Articles

Back to top button