Обявление във връзка със Заповед на ИД на БАБХ

Важно за всички стопани отглеждащи птици в лично стопанство в землището на гр. Троян

Във връзка със Заповед РД-11-396/07.02.2020 г. на Изпълнителния директор на БАХБ, относно изпълнение на мерките предвидени в Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите (ППНКЛБЖЗ), в частта ваксинация за Нюкясълска болест по птиците, следва:

Всички стопани отглеждащи птици в лично стопанство в землището на гр. Троян да подадат Заявление свободен текст в Общинска администрация – Троян, в срок до 27.03.2020 г., в което да се впишат:

1.Име и Фамилия на собственика отглеждащ птици в личното стопанство;
2.Адрес и телефон на собственика;
3.Брой отглеждани кокошки/пуйки/фазани/токачки/гълъби и/или други видове птици.

Приложение: Заповед РД-11-396/07.02.2020 г. на Изпълнителния директор на БАХБ.
Обявление във връзка със Заповед на ИД на БАБХ

Source
Община Троян

Related Articles

Back to top button