Към всички граждани на община Троян

         Към всички граждани на община Троян, както и временно пребиваващите на територията на общината, като ръководител на РСПБЗН гр. Троян, ОБРЪЩАМ ВНИМАНИЕ за тревожност относно повишаване на риска от възникване на полски и горски пожари към настоящия момент.

От началото на годината са възникнали 138 бр. произшествия от които 45 бр. са свързани възникване на пожари при небрежно боравене с открит огън. Основните предпоставки са почистването на дворове от сухи треви и храсти чрез изгаряне. Проявява се небрежност, подценяване на ситуацията поради което често огънят превзема обширни територии изискващи голям ресурс и средства. Площта върху която са извършвани гасителни дейности през периода от началото на годината е 140202 кв.м

Със Заповед №РД-07-34/09.04.2020 год на областния управител за пожароопасен сезон в горските територии е обявен периода от 10.04.2020 год. до 30.11.2020 год.

Призовавам всички граждани и гости на общината за повишено внимание, проява на отговорност и съдействие при борбата с горските пожари, които нанасят големи щети на заобикалящата ни среда.

През текущата седмица предстоят Великденските празници, които са свързани с използване на запалени свещи и препълване на храмовете в църковните обекти. Ето защо е необходимо да се спазват някои основни правила с цел да не се допускат инциденти и да бъдем подготвени с правилни действия. Въпреки извънредното положение, което е наложено в момента в страната, е възможно посещението на църкви от отделни групи хора. Бъдете внимателни с използването на свещи, особено при масово пребиваване на хора на ограничена територия. Съществува вероятност да запалите дрехите на близкостоящ до вас човек или друг горим материал.

 

Ако сте очевидци на нарушения на противопожарните правила сигнализирайте компетентните органи на тел. 112 или директно на тел. 068668642 в РСПБЗН гр. Троян. На тези телефони търсете помощ и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация. За повече информация посетете сайта http://pojarna.com/

 

Автор:
Петър Петров
Източник
РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”–ТРОЯН

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button