Фермерски пазар в Троян

От 16.04.2020 г.(четвъртък), започва функционирането на Фермерски пазар

На основание чл.63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и заповед № РД – 01 – 179 /06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването определям следните правила и мерки за работа на фермерски пазар на територията на гр. Троян считано от 16.04.2020 г.:

1. От 16.04.2020 г. на територията на кооперативен пазар гр. Троян се допуска продажбата на зеленчуков разсад, овощни дръвчета и сезони зеленчуци собствено производство;

1.1. Не се допускат прекупвачи на плодове, зеленчуци и други стоки.

2. Общински пазари ЕООД съвместно с представители на община Троян да създадат организация за разполагане на търговците:

2.1. Същите да са разположени на разстояние най-малко два метра един от друг;

2.2. Да не се допуска струпване на повече от двама човека на една маса за продажба на продукция;

2.3. Да се обозначи вход и изход с табели, бализи и/или ленти за ограждане и да се определи еднопосочно движение в рамките на пазара;

2.4. Да не се допускат търговци и клиенти без лични предпазни средства.

3. Общинско предприятие Комунални услуги да извършва дезинфекция на територията на пазара всяка сряда преди настаняване на търговците и всеки четвъртък след освобождаване на територията.

4. При влизане в пазара посетителите и търговците дезинфекцират ръцете си с осигурен от Община Троян препарат.

 

Източник
Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button