Община Троян освободи от месечни наеми

Община Троян освободи от такси  и наемателите на общински имоти.

Община Троян освободи от месечни наеми и такси наемателите на общински имоти

На седмото заседание на Общинския съвет на 09 април 2020 год.(четвъртък), което бе преведено на затворени врати заради COVID-19, бяха актуализирани месечните наемни цени по действащите към момента договори за наем на Община Троян и едноличните търговски дружества с общинско участие. Предложението бе на кмета Донка Михайлова.
Общинските съветници гласуваха решението, Община Троян да освободи от месечни наеми и такси наемателите на общински имоти и терени, които са преустановили работа, а на останалите намали тези задължения наполовина.

Това са  от мерките за подпомагане на местния бизнес заради въведените ограничения, свързани с разпространението на коронавируса.

Не бяха освободени  част на  наемите телекомунакацонните оператори, с довода, че те не са спирали да работят, макар и с намалено работно време.

Но голяма част от местните занаятчии, които също са в затруднено положение, не могат „да се облажат” от тази мярка и  не могат да реализират продукцията си. На аудио-конферентната пресконференция на Донка Михайлова  с журналисти, тя сподели, че поема ангажимент да се търси възможност за подкрепа и на местните майстори. Чрез онлайн търговия и чрез организиране на специални културни събития след пандемията.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button