Живущи на блок в Троян извършиха пролетно почистване и измиване

Читателите питат, Общината отговаря

На редакционната поща получихме писмо от гражданка, живуща  на улица“Христо Ботев“ в Троян, със следният текст.

„Това е блокът на инж. Делян Енкин. Ние, гражданите, искаме да знаем, защо целия  му двор  измиха служители на ОП“Комунални услуги“.“

Веднага  потърсихме за разясняване на казуса Елеонора Тотева, управител на  ОП“Комунални услуги“.

Тя отговори, че поради финализиране на проект №BG16RFOP001-2.002-0007 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №160, гр. Троян  е извършено измиване на дворните пространства  по желание и срещу заплащане от живущите  в блока. Причината е,  че са натрупани отпадъчни частици след строителни  ремонтни дейности.

Също така управителката на общинското предприятие каза, че пролетното измиване на Троян продължава по етапно.Живущи на блок в Троян извършиха пролетно почистване и измиване

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button