Ръст в онлайн услугите в Троян

Община Троян отчита ръст в онлайн услугите по време на извънредното положение

В периода 13.03.2020 г. до момента (06.04.2020 г.) се наблюдава увеличаване на заявените електронни услуги, спрямо същия период на предходната година. За посочения период в администрацията са постъпили 16 заявления за електронни услуги, чрез Портала за електронни административни услуги на община Троян(за справка, през 2019 г. за същия период са били 2 бр.).  Три от услугите са за издаване на скици и удостоверения в областта на ТСУ, а останалата част са за услуги по гражданско състояние, които са изпълнени. В момента от услугите се възползват най-често хора, които са в други населени места и държави, вкл. и от САЩ.

Напомняме, че в условията на извънредна ситуация, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и запазване здравето на хората, Община Троян обяви: телефон 0670 68041, на който жителите на общината да се обаждат и да обсъждат с експертите спешността на тяхното идване в общинска администрация. На този телефон те биват консултирани могат ли и как да подадат исканията си за определени услуги по електронен път.

Въведено беше и безплатно предоставяне на електронните услуги, без тези по ТСУ. Желаещите може да заявят своите административни услуги през Портала за електронни административни услуги на Община Троян, на адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index или чрез единния портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“.

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button