Затвориха принудително баничарница в Троян

Всички аптеки имат  издадени разрешения от ИАЛ за търговия на дребно с лекарствени продукти

Обект  със статут  производство на закуски, Баничарница на фирма ЕТ„Мейла Мочева“ в гр.Троян, ул.“Цар Калоян“ №1  е затворена принудително,  след подадена жалба в РЗИ. Извършена  е проверка съвместно с РПУ Троян на обекта: установи се, че баничарницата работи и произвежда закуски. На управителя на фирмата е съставен акт за установено административно нарушение на юридическо лица за нарушение на т.I.1. от Заповед РД-01-124/13.03.2020г., изм. с Заповед №РД-01-154/26.03.2020г.

 В други  18 обекта за търговия с храни са дадени препоръки, във връзка с допълнителните мерки, разписани в писмо №16-00-4/25.03.2020г. от Министерство на здравеопазването за спазване на санитарно-хигиенните изисквания, а именно:

  1. Задължително осигуряване на пропускателен режим на входа на обектите;
  2. Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях;
  3. Поставяне на указателни табели, даващи информация за измиването на плодове и зеленчуци преди тяхната употреба;
  4. Осигуряване на индивидуални найлонови ръкавици и пликове;
  5. Почистване и дезинфекция на обектите не по – малко от 3 пъти дневно;
  6. Поставяне на указателни табели, в търговски обекти, където се очаква събиране на по-голям брой хора, указващи да се спазва дистанция както между гражданите, така и между служителите на обектите на разстояние минимум 1,5 – 2,0м, вкл. и пред търговските обекти.

 Екип от РЗИ, РЗОК и ОД МВР гр. Ловеч е извършил 12 бр. проверки в аптеки в гр. Троян и община Тетевен във връзка с Постановление №750/2020год. от 16.03.2020г. на Окръжна прокуратура гр. Ловеч. 

Всички аптеки имат  издадени разрешения от ИАЛ за търговия на дребно с лекарствени продукти. В поверените обекти екипът избирателно е проверила цените на лекарствени продукти; всички са с партиден номер, срок на годност и код за верификация. 

В проверените обекти няма нарушения на цените на лекарствените продукти. Лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание се продават на цени под максимална продажна цена (сравнение с Регистър на максималните продажни цени на лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание, от сайта на НСЦРЛП).  Лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание се отпускат по рецепта издадена от лекар и се продават на цени под и на пределна цена (сравнение с Регистър на пределните цени на лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание от сайта на НСЦРЛП). 

В проверените аптеки има налични количества спирт, антибактериални гелове за ръце, санитарни материали за еднократна употреба, маски и ръкавици.

Източник
РЗИ - Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button