Информация за контрол и епидемиологичен надзор на COVID-19

Здравен контрол

За периода са проверявани търговски обекти, заведения за хранене и нехранителни обекти с обществено предназначение, както следва: 

В гр.Ловеч  са проверени 2 кафе-аперитива във връзка с жалби, при които е констатирано в момента на проверката, че търговските площи са разположени на открито; осигурено е разстояние между масите от 1,5м.; персоналът носи защитни маски за лице и ръкавици; в санитарния възел и отвън са поставени дезинфектанти за ръцете на клиентите; санитарния възел се почиства и дезинфекцира на всеки час, извършва се дезинфекция на масите и столовете след всеки клиент.

Проверен е 1 фризьорски салон за спазване на противоепидемичните мерки. Не са установени нарушения на разпоредените мерки.

         В град Троян е проверен 1 хотел за спазване на противоепидемичните мерки и 12 фризьорски салона. Не са установени нарушения на разпоредените мерки.

           В село Балканец са проверени хотелски комплекс и 3 къщи за гости за спазване на мерките и 3 хотела в местн.Беклемето, също без нарушения.  

По разпореждане на Окръжна прокуратура за проверка на Домовете за стари хора и Домове за лица с физически или умствени увреждания, на територията на гр. Априлци е проверен Дом за стари хора  за изпълнение на противоепидемични мерки по Заповед №РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването.

Спазват се разпоредените мерки: носене на лични предпазни средства от персонала, спазване на режим на почистване и дезинфекция, осигурени дезинфекционни препарати разрешени от МЗ, издадени заповеди от директора на дома за преустановяване на всички посещения на близки на домуващите лица, както и на тяхното отсъствие без наложителен повод, стриктно спазване на правилата за лична хигиена.

Епидемиологичен надзор

През седмицата са издадени 2 броя предписания за задължителна 28 дневна изолация и лечение на лица с доказан COVID-19, съответно 1 за болнично лечение и 1 за извънболнично лечение и 7 броя предписания за поставяне под 14 дневна карантина като контактни на доказано положително за COVID-19 лице.

Извършвано е ежедневно медицинско наблюдение на български граждани без ОПЛ, поставени под домашна карантина и отразяване на състоянието им в Информационната система за лица поставени под карантина: за периода – 25 лица средно на ден

Извършени са проверки по спазване на карантината в гр. Тетевен:  71 лица на 59 адреса.

През седмицата са изследвани 21 проби за PCR: 8 от лечебни заведения; 5 от контактни лица и 6 от доброволци и служители на община Априлци, които са взели активно участие при обслужването на граждани под карантина или възрастни лица, нужаещи се от подкрепа. Всички са отрицателни.

По разпореждане на доц.Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, в страната започна изследване на потребителите в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Общият брой потребители в област Ловеч са 380 души. Това е втори етап от изследването на тези институции, след първоначалното обхващане на персонала в тях. Изследването ще се извърши с бързи тестове. При установяване на положителен резултат за антитела IgM (вероятен ранен етап на инфекция), задължително се извършва PCR тест за потвърждаване или отхвърляне на резултат.

През седмицата е обхванат Дома за стари хора в гр.Априлци, извършени са 25 теста, които са отрицателни. 

Source
Пресцентър РЗИ Ловеч

Related Articles

Back to top button