Информация за осъществен здравен контрол в област Ловеч

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19  ЗА ПЕРИОДА 09.05.2020-15.05.2020 г. 

За периода на територията на област Ловеч е осъществяван контрол на ограничителните мерки по заповедите на Министъра на здравеопазването като са проверявани търговски обекти и заведения за хранене и развлечения, както следва:

Гр.Ловеч

Хранителни магазини – 17 обекта, в т.ч.в кварталите Гозница и Продимчец

При проверката на търговските обекти се констатира следното: осигурен е пропускателен режим в обектите чрез табели, указващи брой лица, допускани вътре и спазване на дистанция между клиентите пред обекта; персонала работи с предпазни средства – маски и ръкавици; въведен е учестен режим на дезинфекция с биоциди, разрешени от МЗ. Дадени са следните препоръки за периодична смяна на маски и ръкавици; почистването и дезинфекцията в магазините да се извършва не по-малко от 4 пъти в рамките на работното време, като не се допускат клиенти в обекта по време на почистването; дезинфекцията да се извършва след почистени, пометени и измити повърхности.

Заведения за обществено хранене (ресторанти, кафе-аперитиви, дневни барове) – 12 обекта. 

При проверка на заведенията за хранене и развлечения се констатира следното:  търговските площи са разположени на открито; осигурено е разстояние между масите от 1,5м.; персоналът носи защитни маски за лице; в санитарния възел и от вън са поставени дезинфектанти за ръцете на клиентите; санитарния възел се почиства и дезинфекцира на всеки час.

Съставени са 4 акта на персонал и 1 акт на клиент за неносене на маска. 

Проверени са още 4 селскостопански аптеки и 4 оптики. В една селскостопанска аптека е съставен акт на физическо лице, поради липса на предпазни средства. Не бяха констатирани нарушения в останалите обекти на Заповедите на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб.   

В периода е извършена проверка на КАТ – Ловеч,  съвместно с представители на РУ – Ловеч, във връзка с получена жалба относно нарушаване на разпоредбите за носенето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата в закритите обществени места и струпването на хора в сградата на КАТ Ловеч. При проверката е установено, че в сградата на Пътна полиция гр. Ловеч, с адрес ул.“Хан Кубрат“ № 2 има четири гишета за административно обслужване на гражданите. На централния вход са поставени указания за спазване на необходимата дистанция и дезинфектант за ръцете. Всички лица, работещи на обслужващите гишета са със защитни маски на лицата и с осигурени дезинфектанти за ръцете на работните си места. Текущата дезинфекция на помещенията, както и общите пространства и всички повърхности се дезинфекцират регулярно с дезинфектанти, разрешени от Министерството на здравеопазването, съгласно изготвен график –  минимум три пъти дневно. Не бяха констатирани струпвания на хора, както пред самите гишета, така и в пространствата отвън пред сградата.  

 

Гр. Троян

Проверени са 7 обекта – кафенета, кафе-аперитиви, кафе-сладкарници. Не са установени нарушения на разпоредените мерки.

Гр.Тетевен

Проверени са 1 хранителен магазин, 4 кафе-аперитиви, 1 ресторант. Дадена е препоръка в магазина да се постави информация, указваща спазването на дистанция между клиентите.
В останалите обекти не са установени нарушения на разпоредените мерки.

Епидемиолозите от РЗИ Ловеч осъществиха следните дейности:

Издадено е едно предписание за поставяне под 14-дневна карантина на лице в с. Балканец, общ. Троян, поради това, че такова не е издадено от граничните здравни власти, т.к.първоначално лицето е заявило транзитно преминаване през страната.

Ежедневно е извършвано медицинско наблюдение на български граждани без ОПЛ, поставени под домашна карантина и отразяване на състоянието им в Информационната система за лица поставени под карантина: за периода – 30 лица

Извършени са проверки по спазване на карантината както следва:

Населено място: 1. гр. Троян – 13 лица на 11 адреса

  1. с. Черни Осъм – 3 лица на 3 адреса
  2. с. Орешак – 3 лица на 3 адреса
  3. с. Румянцево – 7 лица на 7 адреса
  4. гр. Луковит – 14 лица на 14 адреса
  5. с. Петревене – 3 лица на 3 адреса
  6. гр. Тетевен – 35 лица на 35 адреса

  ОБЩО: 78 лица на 76 адреса

Извършени са 7 проверки по спазване на Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за възстановяване на плановите детски консултации и профилактичните имунизации и реимунизации, съгл. Наредба № 15 за имунизациите в Република България в условията на обявеното извънредно положение във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната в следните населени места и обекти:

– гр. Троян – в 2 ГАПИМП и 1 Медицински център на ет. 1 и ет. 2 на бивша поликлиника;

– гр. Луковит – в 2 АИП за ПМП ОПЛ;

– гр. Ловеч – в 2 АИП за ПМП ОПЛ в бивша Детска поликлиника и 1 АИП за ПМП ОПЛ в бивша терапевтична поликлиника.

Издадени 11 бр. предписания, от които до ОПЛ 6 бр., АИП за СМП 4 бр. и 1 МЦ на територията на бивша поликлиника гр. Тетевен относно създаване на организация по изпълнение на Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването и извършването на профилактични имунизации, реимунизации, имунизации по профилактични програми, финансирани от МЗ и профилактични прегледи и реимунизации на лица до 18 г. възраст.

Осигурени са условия за провеждане на профилактични прегледи и имунизации след методичната помощ, указана от РЗИ.

Извършен е контрол по изпълнение на предписания на РЗИ относно спазване на противоепидемичен режим на работа в лабораторията към МЦ – Ловеч и СМДЛ „Рамус“ и по изпълнение на Заповед № РД-01-184/06.04.20 г. и Заповед № РД-01-241/28.04.20 г. относно въвеждане на всички извършени лабораторни изследвания за COVID-19 в Национална информационна система за борба с COVID-19.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button