Община Троян обявява конкурси за директори на музеи

Община Троян обявява конкурси за длъжността „Директор” на Природонаучен музей, с. Черни Осъм, Община Троян  и на Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства -Троян.  Характер  на работата – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музеите.

Нека припомним, че през април се пенсионира дългогодишният директор на Природонаучния музей в с. Черни Осъм Христо Илиев. Новият  и.д. е  Павлина Иванова. Тя е софиянка. Работила  е в БАН. Засега много добре се справя с дейността. Има доста иновативни идеи и  амбицията да  развие потенциала на музея в Черни Осъм.

За черноосъмския музей  кандидатите трябва да  представят Концепция за дейността и развитието му също за 5-годишен период, която трябва да съдържа: анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му; тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им; мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея; етапи на реализация на концепцията.

Минималните изисквания са:

Образование – висше;

Образователно-квалификационна степен – „магистър”;

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата;

Професионален опит 3 години в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство  ще се считат:

  • присъдени научни степени;
  • опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
  • участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
  • чуждоезикова подготовка;
  • компютърна грамотност.

Конкурсът за директор на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян е обявен , защото  петгодишният договор на досегашния ръководител Елеонора Авджиева е изтекъл. Задължително се обявява отново конкурс. Необходимо е да се защити концепция за дейността и развитието на музея за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях и събеседване.

Кандидатурите за директори ще бъдат оценени от деветчленно жури, но не само от Троян, а и от София. Конкурсът ще се проведе на два етапа.

Повече за конкурсите: https://www.troyan.bg/kariera/3573-konkurs-za-dlazhnostta-direktor-na-prirodonauchen-muzei-s-cherni-osam-obshtina-troyan.html

 

 

Източник
Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button