Проверки на РЗИ по сигнали в Троян

      Във връзка с получен по телефона сигнал в РЗИ Ловеч за неспазване на противоепидимичните мерки и продажба на непакетирани и неетикетирани закуски във фирма „Рико Стил“ ООД, гр. Троян, ул. „Ак.Ангел Балевски“ №18 – предприятие за производство на маси и столове е извършена проверка в обекта от инспектори на РЗИ, съвместно с представители на ОДБХ-Ловеч и РПУ-Троян и се установи се следното:

1.По отношение на предпазните средства и спазването на дистанция по време на работа.

Предприятието работи на двусменен режим на работа.

На входа е поставена постелка напоена с дезинфекционен разтвор. В санитарните възли е поставен течен сапун. Извърша се дезинфекция на повърхностите с „Белина Кристи“, производител „Санита“ЕООД, гр. Троян с Разрешение на МЗ №0693-2/27.04.2016г.

       Работещите са на голямо разстояние един от друг, поради естеството на работа (машините с които работят са с големи размери). Раздадени са маски за многократна употреба срещу подпис на работещите.

Издадени са заповеди и инструкции за предприемане на противоепидемични мерки във връзка с  COVID-19. 

СТМ „Медиком“ ЕООД оказва помощ на работодателя с предоставени инструкции, алгоритъм на дезинфекция, образователни материали и др.

2.По отношение на продажбата на закуски.

     В помещение за почивка намиращо се на приземен етаж е обособен кът, представляващ дървен плот с прозрачна преграда с оформено гише, през което се раздават закуски на работниците. Закуските са произведени от фирма „Йосифови 2014“ ООД, гр. Троян и се доставят във фирмата опаковани и етикетирани в транспортни съдове-тави. Лицето доставящо закуските е снабдено с предпазни средства, инструктирано е за извършване на учестен дезинфекционен режим, има заверена ЛЗК.

По повод сигнал, плучен в РЗИ е извършена и проверка, съвместно с представители на ОДБХ-Ловеч и РПУ-Троян на хранителен магазин, гр. Троян, ж.к. „Черногор“.  

В хранителния магазин състоящ се от търговска зала с щанд за непакетирани храни и кухня работят 13 човека – всички с работно облекло, маски поставени на лицата, ръкавици и шапки. В обекта има достатъчно професионални дезинфекционни препарати за под, повърхности и ръце на „НМI“, Велико Търново. Съставени са 3 Актa  за установяване на административно нарушение (AУАН) на физически лица за липса на редовно заверена здравна документация.

Източник
Пресцентър на РЗИ Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button