Разрешават упражняването на индивидуални спортни занимания

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев издаде заповед № РД-09-371/03.05.2020 г., с която се допуска упражняването на индивидуални спортни занимания на открито при спазването на всички противоепидемични мерки.

Те могат да се провеждат и на открити спортни обекти (стадиони, тенис кортове и др.).
1. Задължително е спазването на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи.
От днес се допускат също посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, при спазването на строги противоепидемични мерки.

2. Задължително е провеждането на филтър на входа с измерване на телесната температура на всички посетители, както и почиставането и дезинфекцирането на помещенията и уредите на всеки час. Не се допуска струпването на много хора едновременно в общите помещения на обектите.

3. Задължително е осигуряването на диспенсери с дезинфектанти, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите, както и ползването от персонала на защитни маски и ръкавици.
Заповедта на министър Кралев е издадена съгласно т. 3 от Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и ще бъде съобщена на всички лицензирани спортни организации и техните членове.

Източник
Министерство на спорта

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button