В Деня на детето започва ремонт на детска ясла в Троян

В Деня на детето ще започне работата по изпълнението на проекта за основен ремонт на Детска ясла, по „Красива България"

В края на месец май, кметът Донка Михайлова подписа договора с фирмата изпълнител, избрана след проведените процедури съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, за обект „Основен ремонт детска ясла Троян“. 

Инж. Христофор Христов, управител на фирма „Елит-МХ“ ЕООД гр. Ловеч, която спечели процедурата за избор на изпълнител, представи график за предстоящите дейности и обяви, че работата на обекта започва на 1 юни – Ден на детето. Дейностите, които фирмата ще изпълни са на обща стойност 263 973,60 с вкл. ДДС.

Както Община Троян вече информира, по проекта се предвижда изпълнение на цялостен вътрешен ремонт. Ще се подменят ВиК, ОвК и електро инсталациите. Ще се подменят настилки, облицовки, стенни покрития и дограми. Ще се ремонтират и обновят сервизните помещения. Предназначението на помещенията ще се запази. Община Троян ще участва с 63,50 % съфинансиране.

Ремонтните дейности ще продължат четири месеца. За времето на ремонта всички деца, които посещават яслата, временно ще бъдат отглеждани, възпитавани и обучавани в ДГ „Мир“. Кметът Донка Михайлова лично провери готовността на базата още на 18 май, като до приема на децата всички дейности следва да приключат.  

„Пожелах на изпълнителя да демонстрира същата добра организация и качество, които е показвал в други важни за общината обекти. И на есен да посрещнем най-малките троянци в обновен дом.“, сподели във Фейсбук страницата си кметът Михайлова

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button