Започва санитарна сеч на иглолистната гора на Турлата

В петък (15.05.2020) представителите на медиите в Троянска община имахме удоволствието да се разходим из местността Турлата в близост до стадион „Чавдар“ в града. Бяхме поканени от инж. Милко Станчев (директор на ДГС Троян) на пресконференция, която се проведе по екопътека „Турлата“. Там той ни запозна с проблемите на тази местност, залесена преди 85 години с много иглолистни и широколистни дървета. Троянци добре познават това място, разхождат се, спортуват.

Преди да се превърне в красива гора, Турлата е била един гол връх, отдавна там е имало и гробища. Постепенно започва залесяването с различна дървесна растителност, но с времето иглолистните дървета на китния Троянски балкан започват да боледуват. Върховете им се събират и пожълтяват, а това е вредно за тях. Надморската височина се оказва неподходяща за черния и белия бор и смърча, които съхнат.

След внимателни огледи в продължение на месеци троянските лесовъди виждат като единствено решение да започне така наречената санитарна сеч. Но това не е прищявка на нашите горски, а е планирано от Агенцията по горите(предложение на комисия от експерти от Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, Лесозащитна станция – гр.София и Семеконтролна станция – гр.София). Трябва да се извършат санитарни и принудителни сечи на 110 хиляди декара гори още през тази година (2020), за да се реши проблемът с различни заболявания и вредители.

„През 2016 г. засегнати от корояди в иглолистните гори бяха около 14 хиляди хектара. В момента те са 1400 хектара – т. е. тези площи са намалели 10 пъти. На практика ние сме снижили и сме ограничили максимално разпространението на този вредител“ – каза преди месец програма по програма „Хоризонт“ на Българско радио д-р Ценко Ценов от Агенцията. А инж. Станчев подчерта: „Макар че хората често протестират срещу сечта, лесовъдите знаят, че понякога тя е най-добрият метод за подобряване на здравословното състояние на гората“.

Санитарната сеч се прави с цел инспекция и периодично прочистване на храсти в сечища, гори и градски условия. Целта е поддържане на здравословното състояние на дърветата, като се премахват заболели дървета, режат се изсъхнали клони или се запечатват хралупи и болестни образувания. Tова е дейност, която се извършва при установяване на заболявания на дървесните видове и не е възможно лечение. Често се прилага в горски масиви, паркове и други залесени терени.

Има и друг вид сеч на дърветата – декоративно рязане. Това е най-прилаганият вид резитба, доказано необходим за растежа и доброто развитие на дървото. В зависимост от вида на дърветата и желания резултат можем да говорим за оформяне, разреждане, за по-добра видимост. Троянските лесничеи извършват и рязане на опасни дървета.

Има ли опасни дърветата?
Да, дърветата в градски условия правят някои „пакости“ като счупване на клони върху сгради, огради, коли и дори пешеходци. Ето защо е необходимо да се прави експертна оценка на риска от падане на счупени дървета или изсъхнали клони, след което със съгласието на институциите ще има санитарна сеч.
Освен болните ще бъдат отрязани преплетени дървета и такива с едностранни корони, ще се приберат пречупените и падналите. По този начин ще се осигурят условия здравите дървета да живеят поне още 20-25 години.

По време на обиколката видяхме, че има поникнали орех, дъб, бук, кестен, липа, маркирани с два зелени пръстена, за да се запазят и израсне бъдещата широколистна гора. Има много паднали дървета, но пък грижовните стопани от ДГС Троян са се погрижили троянци да се разхождат спокойно.

Инж. Милко Станчев каза, че става дума за приблизително 150 дка гора (уточнение: няма да се секат всички дървета на тази площ, а само около 20% от тях), засегната от вредители, и обърна внимание на съхнещите смърчове. Затова и Горското стопанство трябва да се намеси за спасяване на гората. Според Лесозащитна и Семеконтролна станция трябва да се прочисти 50% от гората, но от ДГС Троян не са склонни към такава мащабна сеч и определят по-малки площи. Тук се намеси и директорът на Дирекция „Общински имоти“ в община Троян Борис Бояджиев, който беше поканен да участва в разходката пресконференция, като сподели, че Общинска администрация дава институционална подкрепа за сеч на 20% от дърветата.

Инж. Станчев обясни, че прочистването ще бъде направено максимално деликатно и почти незабележимо. Заедно със своите сътрудници – заместник-директора инж.Цвятко Кадиев и старши лесничей инж.Николай Йончев – директорът обясни нагледно какво ще се извърши. Ще бъдат опазени пейките, съоръженията и зелените площи. 10% санитарна сеч за пострадалите дървета от гъбни заболявания и 10% ще бъде принудителната сеч (за дърветата пострадали от вятър и сняг), което няма да доведе до оголени площи. Гниещите дървета ще бъдат оставени на място за обогатяване на почвата.

Прочистването ще се извърши от фирма „Йоматуз“ с представител(управител) Матей Матев. Фирмата е избрана след провеждане на търг по Наредбата за възлагане на дейности в горските територии), в която са участвали 8 фирми и са предложени са осем обекта, сред които и Турлата(участвали общо 4 фирми)) . Заради спокойствието на гражданите прочистването ще се извършва през делнични дни до 17:00 часа. Отпадъците от дървесината ще се извозва в сухо време и ще се използват по-леки камиони заради опазването на пътищата. Ще се поставят предупредителни табели – когато се работи с резачки да не се влиза в гората.

Дървесната маса ще бъде използвана по предназначение по усмотрение на „Йоматуз“. Бяха споменати троянската фирма „Велде“ и „Свилоза“ , които ще получат дървесината.
Г-н Станчев сподели, че е отворен за нови идеи, както и да разведе несъгласните в гората и им покаже какви са проблемите

На всеки минал по екопътеките (за съжаление табелите ги няма) ще направи впечатление, че много са маркирани с различни цветове. Дърветата, които ще бъдат отсечени , са маркирани в оранжев цвят. Маркираните със зелени пръстени изобщо няма да се пипат. Границата между различните дървесни видове е с маркирани дървета с бели пръстени. Има и широколистни дървета, които са отбелязани от Агенция на горите като защитени и растежът им се контролира от служителите в София. Много дървета са паднали по естествен път от вятър, дъжд, сняг.

Лесничеите профилактично прочистват пътеките. Те са помислили и за колоездачите от Байкклуба, които спокойно могат да тренират.
Туристите-журналисти спряхме да си починем след обиколката на най-красивото за мен място на Турлата – Гъбата. Старите троянци си я спомнят, но вече нея я няма. Останали са само основите ѝ. Но служителите от Горското стопанство са направили страхотно място за отдих. Изработени са стабилни и стилни пейки от сух бор, създадена е ботаническа градина с всички дървета от територията на ДГС – Троян с табели, посочващи вида на дървото. Идеята е това красиво място да може да се използва с учебна цел за най-малките.
Крайната спирка на обиколката беше в края на гората, където инж. Милко Станчев разказа за новаторските идеи, съгласувани с Общината, ръководството на НД „Традиция“ и църковното настоятелство на храм „Света Петка“, чиято е земята. Ще се направят игрушки, къщичка на Баба Яга, беседка с покрив от жива трева. Ще се оформи лесопарк с няколко групи дървета от разсадника, ще бъдат засадени декоративни дървета от други места с учебна цел. Направените барачки ще могат да се използват и за землянки при живи картини на бойни действия.

Служителите на ДГС Троян искат да се извинят на троянци заради дискомфорта, който ще преживеят при прочистването на гората. Те желаят това място да стане любимо за малки и големи.

Брифингът продължи в Шипково и Чифлик, където служителите на троянското Горско стопанство се похвалиха със своите кътове за отдих. Там има пейки и навеси, сътворени от сръчните ръце на лесничеите.
Горите и парковете край Троян заслужено се радват на обичта на жителите и гостите на общината.

История

Турлата е хълм на 0,5 км западно от центъра на град Троян. Представлява продълговато възвишение, ориентирано изток – запад. В близост до върха е разположен могилен некропол от седем надгробни могили, издигнати през периода ХІ-Х – V-ІІІ в.пр.Хр.
Върху скалите, в най- високата част на хълма, е била изградена постройка или ниско ограждение от плет и замазка. Там са извършвани ритуали чрез изгаряне и натрошаване на керамични съдове.
Разкритата керамика е силно фрагментирана.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button