Затварят пътя от Беклемето до хижа „Дерменка“

Временно се затваря път в НП „Централен Балкан"

Със заповед на директора на Национален парк “Централен Балкан” от 5 май до 31 декември 2020 година се спира движението, престоя и паркирането на МПС (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път „Беклемето“ – хижа „Дерменка“.

Това е път със свободен достъп, съгласно План за управление на Национален парк „Централен Балкан“ 2016 – 2025 г., приет с Решение на МС №195/24.03.2016 г.
Заповедта е издадена във връзка с изпълнението на Договор № 97 МВ 6/02.08.2019 г. „Опазване на безлесни природни местообитания чрез ремонт и възстановяване на път „Беклемето“ – хижа „Дерменка“ по дейност 6 в обхвата на проект BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”.
Изключения се допускат за стопанисващия туристически заслон „Орлово гнездо“ и хижа „Дерменка“ и служители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Дирекция „НП Централен Балкан“ при изпълнение на служебните им задължения;
С пълния текст на Заповедта можете да се запознаете Заповед за временно затваряне на път

Източник
Централен Балкан

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button