Нови детски съоръжения за троянските деца

Община Троян и троянски мебелопроизводители – заедно ремонтират детските площадки в града

     Четири от най-натоварените детски площадки и съоръженията към тях са в ремонт – площадката в градинката пред Информационно-културен център, двете площадки в ж.к. „Лъгът“ и площадката вж.к. „Младост“.

В бюджета на Община Троян за 2020 г. са заложени средства за подмяна на детски съоръжения на съществуващи площадки. След извършена проверка на площадките за игра от служители на администрацията бяха определени най-опасните съоръжения, които следва да се подменят. В хода на работата бяха извършени и необходимите заснемания така че да се подберат най-подходящите съоръжения по отношение на габаритни размери, осигуряващи безопасна зона за игра съобразно нормативните изисквания и игрова стойност, удовлетворяваща в максимална степен очакванията на ползвателите. 

Поради необходимостта от подмяна на отделни елементи и освежаване на съоръженията, парковите и оградните елементи на площадките за игра на деца, Община Троян потърси съдействие от местния бизнес.

Поддръжката на детските площадки на територията на града се извършва от общинско предприятие „Комунални услуги“, като тази година няколко троянски фирми осигуриха дървени елементи и лакове за освежаването им. На площадката в градинката пред Информационно-културен център „Елма 13“ ООД, с управител инж. Владимир Хаджийски, подмени компрометирани дървени елементи на съоръженията за игра и осигури лакове за освежаване на всички детски съоръжения. „Гадевски“ ООД, с управител инж. Васил Гадевски, изработи елементи за ремонт на оградата и за парковите елементи за детската площадка в ж.к. „Младост“.

„Рико стил“ ЕООД, с управител инж. Христо Йовчевски, ще осигури дървен материал, предстои да изработи и монтира необходимите дървени елементи за ремонт на оградата, парковите елементи и съоръженията за игра на детската площадка до бл. 15 в ж.к. „Лъгът“.

„АЙ БИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДИЗАЙН“ ООД, с управител г-н Георги Радковски, ще осигури дървен материал, ще изработи и монтира дървени елементи за ремонт на оградата и парковите елементи на детската площадка в ж.к. „Лъгът“ срещу СУ „Климент Охридски“.

Лаковете за освежаване на всички детски съоръжения бяха осигурени от „Дренски“ ЕООД. 

Община Троян изказва благодарност, че в този труден за икономиката период, троянският бизнес отново направи жест към троянци и най-малките жители на общината.

Цялостно подменени бяха комбинираните съоръжения за игра на деца от 3 до 12 години в градинката пред Информационно-културен център и на площадката в ж.к. „Лъгът“ срещу СУ „Климент Охридски“.

Нови детски съоръжения и площадки за троянските деца
Пред  СУ „Св.Климент Охридски“ Троян

 

Related Articles

Back to top button