Кампанията за внасяне на местните данъци и такси продължава

В„Местни приходи“ Троян са внесени 525 000 лв. по-малко от предходната година

Ако до 30.06. гражданите и фирмите внесат цялата сума на данък недвижими имоти и на данък върху моторните превозни средства ще получат 5% отстъпка от общия размер на съответните данъци.

Ако задълженията се плащат на части сроковете за внасяне са 30 юни и 31 октомври.  На 30 юни изтича и удълженият срок за внасяне на такса смет. След тези дати започва да се начислява лихва.           Към днешна дата в „Местни приходи“ са внесени 525000 лв. по-малко от предходната година, с което Община Троян се нарежда сред общините със сравнително малко изоставане, но тревогата за традиционно доброто финансово състояние остава. COVID 19 наложи редица непредвидени разходи за опазване здравето на хората. Рязко съкратихме други разходи – съкращения на хора, капиталови разходи и дейности. Но трябва да стабилизираме и местните приходи в условията на значителни затруднения на гражданите и работодателите.

Важно е да осигурим устойчивото развитие на общината ни в кризата ЗАЩОТО ТРОЯН Е В СЪРЦАТА НИ.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button