На вниманието на бъдещи и настоящи ученици

На вниманието на бъдещите и настоящи ученици на ОУ „Васил Левски“  с. Орешак, община Троян

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Детето Ви ще бъде в първи клас!На вниманието на бъдещите и настоящи ученици на ОУ „Васил Левски“ Орешак

Това е едно от най-вълнуващите събития във Вашия и в живота на вашето  дете.

ОУ „Васил Левски“ с. Орешак е училище с многогодишна история, доказало се в  годините назад.

Ние имаме амбицията учениците да получат отлична подготовка, да станат знаещи, можещи, мислещи, отговорни млади хора. Децата са нашата радост и богатство. Ние ще ги пазим така,както се пази безценно съкровище. Ще ги учим на знания.

Учителите знаем колко е важно трепетите на първокласниците да бъдат обградени с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се, професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш, напътстваш.

При нас вашите деца са в добри ръце!

Заявления за записване се приемат от 18.05.2020 г. на място в училище.

Тел. 06952/2557,  0893477707

Историята  на училището
Училищното и образователното дело в село Орешак са тясно свързани с Троянския манастир. Килийното училище  е съществувало до 1868 година, когато тук се открива Народно училище за децата от Черни Осъм, (наричано тогава Колибето), Орешак, Патрешко, Велчево, Белиш и др.
До откриването на Народното училище в Манастира децата от селото се учели и в Девическия метох. До 1871 година в махалата Жеравица поп Цочо Стойков също е поддържал частно килийно училище.
Откриване на Народно училище в Троянския манастир е нов етап в развитието на образователното дело в Черни Осъм
За историята на училището би могло да се каже много. Потърсихме Мариян Данчев от селото да ни разкаже за миналото на това училище.

„Спокойно можем да изкажем твърдението, че то е пряк наследник на най-първите организирани форми на обучение в Троянския край. Килийното училище в Троянския манастир, описано още в пътеписа на Феликс Каниц, както и училището в къщата на Васил Попстефанов полагат основите. Прогимназиално училище в селото е открито през 1920 година, за което бива използвана сградата на манастирския хотел през моста до реката. По-късно биват ползувани и други сгради, за да се стигне до 30 –те години на двадесетия век, когато хората от селото обединяват усилия и построяват основната сграда на сегашното училище. Опълченецът Васил Попстефанов дарява земята, хората в селото се организират, всеки помага с каквото може, с пари, материали или личен труд и го построяват. В годините след това базата е достроявана и обновявана, много достойни учители са отдали от живота си да преподават и да възпитават местното население. Преди около 40 години, училището беше в своя апогей. Тогава на първия етаж на малката сграда се помещаваше детската градина. На втория етаж бяха класовете от първи до четвърти, по- големите вече преминаваха в голямата сграда, където бяха и специализираните кабинети по химия, физика, биология. Всеки клас обитаваше своя класна стая, като всяка следваща година преминавахме в следващата. Така през цялото ми обучение съм преминал през всички стаи, които имаха своя уникален изглед и уредба оставили незаличим спомен в моето (вярвам и не само в моето) съзнание. Не само спомени, но и нещо от себе си са оставили в мен и редицата достойни учители, моите учители, чиито труд и възпитателски умения са изградили много от нас като личности със своите уникални качества и способности.  Учители са били   Донка Павлова, Недялко Тошеков, Диана Пашева, Кино Копрински.“ 

Преди време сградата на училището е ремонтирана, запазвайки първоначалния й вид.  Учителският екип е  в състав от много добри педагози. За жителите на селото е удобство, защото децата няма да стават рано.  Родителите ще ги водят и ще отиват спокойно на работа. А след обяд ще си ги взимат.

Адресът  е с. Орешак, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 1
Телефон: 06952 / 2557, 0893477707
e-mail: ou_oreshak@abv.bg
На вниманието на бъдещите и настоящи ученици на ОУ „Васил Левски“ Орешак На вниманието на бъдещите и настоящи ученици на ОУ „Васил Левски“ Орешак

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button