Подписаха договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Oбщина Троян подписа три проекта в новия програмен период, чрез тези проекти ние ще направим цялостно обновяване на читалището в с. Орешак, ще изградим един нов градски парк и ще обновим вече съществуващ

ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“
Днес, 05.06.2020г., Председателя на КУО/УС на МИГ -Троян, Априлци, Угърчин – г-н Цанко Спасовски и Кмета на Община Троян – г-жа Донка Михайлова, подписаха два Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Мярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряване и/или разширяването на малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, с наименование : „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян“ на стойност 363 00,15 лв. без ДДС и „Ремонт и реконструкция на Народно читалище „Развитие -1898 г.“, с. Орешак на стойност 368 000,00 лв. без ДДС.
Първият одобрен договор по тази мярка беше подписан на 25.10.2019 г. с Община Априлци с наименование: „Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ на стойност 166 148,22 лв. без ДДС.
Очакваме да се подпише в скоро време и четвърти договор с Община Угърчин, който е за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Угърчин.

В свое изказване, г-жа Донка Михайлова – кмет на Община Троян каза:

„Троян е град в сърцето на Балкана, троянецът от край време е имал три важни опори. Опори, които са помагали да върви устойчиво и твърдо напред към своето по-добро бъдеще. Първата е любовта към планината, втората е уважението към традициите, в това число и към занаятите и третата – предприемчивостта на хората. Местната инициативна група ни помага да стоим по-твърдо и по-устойчиво на тези три опори, защото чрез нея, чрез подхода ВОМР, ние подкрепяме инициативността, традициите и развиваме в още по-висока степен своята любов към планината. След дълго чакане, община Троян подписа три проекта в новия програмен период, чрез тези проекти ние ще направим цялостно обновяване на читалището в с. Орешак, ще изградим един нов градски парк и ще обновим вече съществуващ.

Източник
Прес център а МИГ -Троян, Априлци, Угърчин

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button