Бързи тестове за коронавирус антитела в Медицински център-Троян ЕООД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ТРОЯН” ЕООД  МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Ви предлагат възможността за извършване на бързи тестове за антитела IgM и IgG за SARS- COV- 2( COVID – 19) Сумата за услугата  е 20 лв

      Тестовете са на разположение в  клиничната лаборатория находяща се  МБАЛ Троян – Многопрофилна болница за активно лечение
Пробата се извършва чрез вземане на периферна кръв от пръста. Резултатите са готови не по-късно от 10-15 минути.

Това се налага поради факта, че бързите тестове за антитела допълват метода за откриване на вирусната нуклеинова киселина като RT-PCR чрез подобряване на скоростта на диагностициране и проследяване на прогресията на заболяването. По отношение детекцията на вирусната РНК от изключителна важност е преданалитичния етап – качеството на вземането на проба, транспорта и съхранението на пробата.

За да се разбере клиничното значение на резултатите, получени от Бързия тест за антитела, трябва да се вземе предвид следното:
* Средният инкубационен период се изчислява на 5,1 дни.
* Специфичните IgM антитела срещу SARS-CoV-2 се откриват чак 3 до 5 дни след появата на симптомите.
Затова, ако имате някакви съмнения за заразяване, за да може бързият тест да е полезен за откриване на фактическото Ви състояние, изчакайте да изминат поне 3 дни от първите симптоми се съобщава в Здравен портал

Източник
ВИТА>БГ

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button