Сдружение “Съвет по туризъм-Троян“ с нов председател

На 10 юни 2020 г. се проведе годишно  отчетно изборно събрание на Сдружение “Съвет по туризъм-Троян“.

На събранието бяха освободени по тяхно  желание членове на сдружението  и приети нови. Досегашният председател Николай Ялъмов бе освободен от председателския пост и като член на Управителния съвет.  Даниел Сираков също подаде оставка като член на сдружението.

Съгласно дневния ред  бяха прочетени докладите за дейността на Сдружението през изминалата година и доклада на Контролния съвет, които бяха приети. Бяха  избрани нови членове на КС и УС. В Управителния съвет влизат Искра Митева( Хотел Фея – с.Чифлик), Светла Стоилова, Любомира Прокопиева. В Контролния съвет –  инж.Тихомир Лилов, Мая Колева и Николай Дончев. За председател на Сдружението бе избрана Искра Митева, а за председател на Контролиращия орган бе избран инж.Тихомир Лилов.

На събранието бяха обсъждани стъпки за развитието на туризма в троянска община и начините за привличане на повече туристи в общината и взимодействието с Община Троян.

Related Articles

Back to top button