Под знака на Новата култура

Книгата „Светлината на Новата култура“ се посвещава на 25-годишнината от създаването на Клуб “Движение за Нова Култура“-ДНК, в гр. Троян и 150 годишнината от основаването на Народно читалище „Наука-1870“- Троян.

Издадена е от печатница „Линеа принт“, със съдействието на групата по Паневритмия в Троян.
Книгата бе представена на 8 юли 2020 г., от Надка Данкова-председател на ДНК. Представени бяха две Презентации за педагогиката на Учителя Петър Дънов и новото възпитание на младите хора.Посочена бе задачата на движението – да информира обществото за проблемите на епохата в която живеем и намиране на изход от кризата, а също и неговата идейна платформа: „Единението прави силата“. Стихове от книгата прочете Емил Ненковски. Втората част на вечерта протече с активното участие на Веселин Оряшков. Той разказа за работата на Дом Паневритмия и други интересни факти и събития от своя живот. Засегнат бе въпроса за пандемичната обстановка и разумното овладяване на последиците от нея. Вечерта премина с участието на публиката при разискване на поставените въпроси.


На добър час под знака на Новата култура, която бележи съдбата ни със светлината на Новия живот.

Related Articles

Back to top button