Днес е професионалният празник на служителите от МВР

Покана за заключителна пресконференция и официална церемония за откриване на обектите по проекта

 Честит  професионален празник на служителите на  МВР!

Пожелаваме им най-вече здраве и щастие в семейството, радост и задоволство от добре свършената работа. И нека тя, работата, е по-малко, по-лека, по-спокойна и най-вече вършена с удоволствие.

Община Троян кани всички граждани и гости на Троян   на заключителна пресконференция и официална церемония за откриване на обектите по проекта, на които ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализацията на проекта на 06.07.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. при сградата на РУ-Троян, ул. „Захари Стоянов“ №4. На официалната церемония ще присъстват Министърът на вътрешните работи Младен Маринов главен секретат главен комисар Ивайло Иванов, които ще  поздравят служителите на РУ на МВР Троян. 

професионален празник на МВРУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Троян и екипът за управление на проект № BG16RFOP001-2.002-0007„Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян (РУ „Полиция”); МЖС на ул. „Христо Ботев” №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев” №266-272, гр. Троян”, който се осъществява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Ви канят на Заключителна пресконференция и Официална церемония за откриване на обектите по проекта, на които ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Събитията ще се проведат на 06.07.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. при сградата на РУ-Троян, ул. „Захари Стоянов“ №4.

Донка МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

 

Днес е професионалният празник на служителите от МВР

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button