Достойно представяне на Таня Славкова от ПГМЕТ Троян

Радостна новина достигна до ръководството на Професионална гимназия по механоелектротехника „Акад. Ангел Балевски“ Троян след приключването на ХXII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” на фондация „Еврика“.
  Достойно представяне с трета награда – диплом и предметна награда на Таня Цветанова Славкова, на 15 години от Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Троян за изработване на макет на тема „Полет в Космоса“.

Отново в този конкурс миналата година бившата ученичка от ОУ „Иван Хаджийски“, бе с поощрителна награда за изработване на макети на космически кораб и „Съюз-33“. Също така тя има спечелени и литературни конкурси.
Нека припомним, че това не е първата награда на Таня. През 2019-та за нейния проект „Внимание!!! Мрежата може да има две лица” й  бе дадена Първа награда във Във втора възрастова група .)

Той е включен в програмата на Министерството на образованието и науката за извънкласните дейности през настоящата учебна година и е под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов.

Достойно представяне за Таня Славкова
Творбата на Таня, впечатлила журито

Националният форум се отличава с престижни експертни оценки в пет тематични направления: за идеи за научни и технически експерименти, за космически модели и макети, за графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други, за литературни творби, за рисунка. Специализирано жури под ръководството на доц. д-р Таня Иванова оцени многобройните участници.

Source
https://www.evrika.org/

Related Articles

Back to top button