Правителството се разпореди с имот в Троян

Правителството обяви имот – публична държавна собственост за частна държавна собственост. Имотът, намиращ се в град Троян, ул. „Генерал Карцов“ № 120, представлява самостоятелен обект с обща площ 144 кв. м, 1/2 от самостоятелен обект с площ 13 кв. м и съответните идеални части от правото на строеж върху терена.

Поради отпаднала необходимост за Регионалната здравна инспекция – Ловеч, имотът преминава в управление на Областната администрация на област Ловеч и ще се използва за задоволяване на административните ѝ нужди.

Source
Пресцентър Министерски съвет

Related Articles

Back to top button