Резултатите от изпитите на седмокласниците от община Троян

Министерството на Образованието и науката  оповести резултатите от  изпитите на седмокласниците в България. Вижда се средният успех от изпита по български език и литература и средният успех от изпита по математика на всяко учебно заведение. В класациите на МОН попадат само училища с над 20 ученици. Подредени са по азбучен ред.

В шеста  и  осма   колона  е броят на учениците, в седма  – средният успех от изпита по  български език и литература, в девета –  средният успех по математика.   Максималните точки са 100.

По БЕЛ: 

Дебнево  – 9 ученици – 50.00, Борима – 6 – 61.7, Орешак  също 6 – 19.75, село Черни Осъм – 12 – 38.96. От Троянските училища – СУ „Васил Левски“ – 90 ученици – 55.72. От  СУ „Св. Климент Охридски“ са се явили 65 ученици и успехът им е 59.70.

 По математика:

Дебнево – 27.44 – 9 ученици, Борима – 23.71 – 6 ученици, Орешашкото училище – 18.75 – 6 явили се. От СУ „Васил  Левски“ село Черни Осъм 12 ученици имат среден успех  20.25.

При троянските училища  успехът е  видимо по-висок. 90-те седмокласници на 100-годишното училище са постигнали успех 32.21, а на  „Климента“ – 29.75 от 65 явили се.

НУПИ“Проф.Венко Колев“ и НУ“Иван Хаджийски“ нямат  паралелки  с ученици завършващи  7-ми клас.

Резултатите на ОУ“Иван Вазов“ Дебнево и Априлци

Резултатите от изпитите на седмокласниците от община Троян

Резултатите от изпитите на седмокласниците от община Троян

 

Източник
Министерство на образованиетоhttp://www.danybon.com/

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button