Розалина Русенова – зам.председател на Постоянната комисия по образование към НСОРБ

Розалина Русенова – зам. -кмет  в община Троян   бе избрана за зам.председател  на Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към Националното сдружение на общините в Република България.

На първото за този мандат заседание на Комисията за председател беше избрана Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна.

В ръководството влизат още: заместник-кметовете на Столична община -Тодор Чобанов, на община Бургас – Диана Саватева , както и директорите ресорните дирекции в община Велико Търново – Пенка Игнатова и в община Монтана – Александър Герасимов.

Предизвикателствата пред образованието в условията на пандемия, приоритетите в работата на Комисията през настоящия мандат и възможностите за финансиране на дейности от сферата на образованието, младежките политики, културата и спорта през новия програмен период, са сред темите, които бяха обсъдени.

Ще бъде разгледан и въпросът за включването на общините като един от най-големите работодатели в процеса на преговори с правителството, в това число и в сферата на образованието.

Source
ДАРИК

Related Articles

Back to top button