Ще спасим ли Орешашкото училище от затваряне?

Като човек получил началното и основното си образование в Орешашкото училище, неговата съдба не ми е безразлична и не мога да приема равнодушно възможното му закриване.

Ще спасим ли Орешашкото училище от затваряне?
Мариян Данчев

Като общински съветник, избран с подкрепата на жителите от селото и като член на комисията по „Образование, спорт, култура и граждански организации“, съм длъжен да информирам местната общественост за сериозността на проблема. Поради малкия брой записани ученици, съществуването на училището е поставено под въпрос. Очевидно е, че през годините доверието между родителите от селото и училището е нарушено и много деца от Орешак пътуват до Троян.

Инициирам събранието и апелирам към местната общественост да протегне ръка и да прояви заинтересованост! Да положим усилия за неговото запазване – то не заслужава да бъде затворено! Притежава прекрасна база, добър учителски състав и може да предложи нови форми на обучение, още повече в ситуация на задълбочаващата се коронавирусна пандемия, по-разумно е децата да бъдат обучавани на по-малки групи. Надявам се на съпричастност и отклик към проблемите на училището, които заедно можем да обсъдим, и да потърсим решение. Събранието е насрочено за понеделник, 13 юли от 17 часа в двора на училището.
С уважение: Мариян ДанчевЩе спасим ли Орешашкото училище от затваряне?

 

Source
Мариян Данчев

Related Articles

Back to top button