2462 ученици се очакват на 15.09.2020 г в община Троян

Учениците във всички училища в страната ще започнат учебната година присъствено, но без тържества

2462 ученици се очакват на 15.09.2020 г., с почти 100 по- малко учащи спрямо миналата учебна година за Троянска община.

Почти навсякъде се наблюдава намаляване на броя на децата, а от градските училища  само Основно училище „Иван Хаджийски“ ще има с паралелка повече спрямо миналата година. Държавният план- прием е реализиран навсякъде, не е осъществен прием в Професионалната гимназия по механо и електротехника „Акад.Ангел Балевски“ Троян по специалност „Машини и системи с ЦПУ“, професия „Машинен техник“, като това няма да наруши формирането на паралелка в дневна форма в 8 клас, тъй като кандидатите за „Автотранспортна техника“ са достатъчно.

Всички ученици във всички училища в страната ще започнат учебната година присъствено. Ще има посрещане на ученици на 15 септември, но няма да има тържества и събирания, според „Дневник“

От Министерството на Образованието обясняват, че е предвидено учебната година да започне във всички училища в страната присъствено, при спазване на предписанията на здравните власти – дистанция, предпазни средства и дезинфекция на пространствата. В случай на заразен учител или ученик, ще се следват указанията на здравните инспекции, като не се предвижда затваряне на цялото училище, а само карантина за отделен клас.

Източник
Пресцентър Обшина Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button