Асфалтираха улица „Захари Зограф“Троян

След ремонт  асфалтираха улица „Захари Зограф“ в Троян.

Дългоочакваният ремонт на ул. „Захари Зограф“ на път да се случи. На 19.09.2019 г. (четвъртък), в градинката при кръстовището на ул. „Захари Зограф“ и ул. „34-ти Троянски полк“ бе подписан договорът за изпълнение на договор за Обособена позиция 2 „Реконструкция на ул. „Захари Зограф“, находяща се в град Троян.

След изпълнението на проекта за водния цикъл ул.“Захари Стоянов“ остана с възстановена асфалтова част единствено върху разкопаните участъци, както е по правилата на Оперативна програма „Околна среда“. Най-вече поради това тя е в лошо състояние с множество мрежовидни пукнатини и деформации по пътната настилка, чупки на нивелетата и тротоарите. Бордюрите на места са потънали през годините, поради натоварване от превозни средства регулатата се е загубила.

Община Троян предаде проекто – предложение в Държавен фонд Земеделие. Целта е да се подобри транспортната достъпност, мобилността, безопасността и условията на живот и пътуване, чрез реконструкция на двете улици. Проектът предвижда реконструкция на 3 708,16 кв. м. от ул. „Захари Зограф“ и 2119 кв. м. от тротоарите към нея и реконструкция на 5870 кв. м. от ул. „Стефан Караджа“ и 3660 кв. м. от тротоарите към нея.

Държавен фонд Земеделие одобри проекто – предложението, което е получило 45 точки и е включено в списъка на проектните предложения за финансиране по процедурата. Одобреният размер на безвъзмездна помощ е 895 405.39 лв.

В съботният ден(29.08)  асфалтираха най-накрая улицата.

Сега обаче гражданите се опасяват, че служителите на ВиК „Стенето“ отново ще започнат ремонти на тръбите. Дали ще е така?

Related Articles

Back to top button