Актуализираха заплатите на Кметове на кметства в Община Троян

Общински съвет Троян определи допълнителен платен годишен отпуск на Кмета на Община Троян и на Председателя на Общински съвет

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ(той влезе в  сила от 17.09.1991 г. и отразена деноминацията от 05.07.1999 г.) Общински съвет Троян единодушно гласува  на 23.07.2020 г. основните месечни работни заплати на кметовете на кметства считано от 01.01.2020 година, както следва:

Кмет на кметство Основна месечна работна заплата
1. Кметове на кметства с население от 500 до 650 души :
– Кмет на кметство с.Бели Осъм 930 лв.
– Кмет на кметство с.Голяма Желязна 930 лв.
– Кмет на кметство с.Дебнево 930 лв.
– Кмет на кметство с.Калейца 930 лв.
– Кмет на кметство с.Шипково 930 лв.
2. Кметове на кметства с население от 650 до 1 000 души :
– Кмет на кметство с.Борима 985 лв.
– Кмет на кметство с.Врабево 985 лв.
– Кмет на кметство с.Черни Осъм 985 лв.
3. Кметове на кметства с население над 1 000 души :
– Кмет на кметство с.Орешак 1 070 лв.

На основание чл.156а във връзка с чл.156, ал.1, т.2 от Кодекса на труда , Общински съвет Троян определя допълнителен платен годишен отпуск на Кмета на Община Троян Донка Михайлова и на Председателя на Общински съвет  инж.Петко Пенков  в размер на 15 работни дни (към редовния в размер на 30 работни дни, съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските);

В случаите на реализирани икономии на разходите за персонал по чл.76, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., Общински съвет Троян определя размер на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за Кмета на общината, Председателя на Общински съвет и Кметовете на кметства, равен на средния процент на допълнителните възнаграждения на служителите в администрацията.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от същиа Закон, съветниците  определиха основната месечна работна заплата на кмета на община Троян, считано от 01.01.2020 година равна на средна брутна работна заплата на едно лице в общинска администрация със завишение от 3,7 пъти, но не повече от максимално определения размер, съгласно чл.5, ал.16 от Постановление № 67 /2010 на Министерски съвет.

Източник
Пресцентър на Общински съвет Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button