АПЕЛ  към всички обичащи планината

Към всички колеги (туристически дружества, национални браншови организации, сдружения с нестопанска цел),обичащи планината и желаещи да запазим за поколенията Централен Балкан такъв, какъвто го помним и какъвто трябва да бъде един Национален парка!

Уважаеми колеги и приятели,

Съгласно чл. 60 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), в края на първия четиригодишен период, след влизане в сила на Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан“, се предвижда публично обсъждане на изпълнението на предвидените дейности и необходимостта от внасяне на корекции в Плана. Планът за управление на НПЦБ е приет на 24.03.2016 г. и този четири годишен период изтича тази година. В тази връзка, като заинтересувана страна и нестопанска организация, занимаваща се със социален туризъм и поддръжка на туристическа инфраструктура, включително и на територията на НПЦБ, настояваме да бъдем поканени на това публично обсъждане, тъй като имаме не малко конкретни предложения за корекции в Плана за управление на НПЦБ, неговото запазване за поколенията и превръщането му в едно по-добро, приятно и безопасно място за пешеходен туризъм и отдих.

✅ В тази връзка на 29.07.2020 г. изпратихме официално писмо до министъра на МОСВ, в което зададохме не малко въпроси, касаещи Плана за управление на Парка, нарушения в територията му, нелицеприятни дейности, извършвани по евро програми и т.н. С подробния текст на писмото можете да се запознаете на следния линк:

https://drive.google.com/file/d/1gf6lARTGOOWa2rflwdIFw0mk7lHwoMw1/view?usp=drivesdk

✅ Малко предистория. Това бе нашето запитване до Дирекцията на НПЦБ, с което поставихме отново важни въпроси

https://drive.google.com/file/d/1mUOL5XIRlmmP7kIUzsWq7zCT-x0Axemz/view?usp=drivesdk

✅ И това е отговора, който получихме от Дирекцията на НПЦБ

https://drive.google.com/file/d/1Z4Cd3ehn2lWlofz7C1j7LaTAjSagyhpN/view?usp=drivesdk

Основните промени, които според нас са наложащи и които трябва сега да се направят в Плана за управление на НПЦБ са изброени в писмото до министъра на МОСВ (точки 1, 2 и 3 на страници 5÷10) и касаят:

Регламентираните пътища със свободен достъп, съгласно Приложение 3.2.3. от Плана за управление на НПЦБ.
Пътищата с ограничен достъп до 10 броя на ден, съгласно Приложение 3.2.5. от Плана за управление на НПЦБ.

Пешеходните туристически маршрути, съгласно Приложение 3.1.8. от Плана за управление на НПЦБ

Молим за Вашата подкрепа, ако смятате, че тези предложения за корекция в Плана за управление на НПЦБ е добре да бъдат направени! Изпращайте Вашите становища на имейл mail@bps-bg.org до 17.08.2020 г.

След това ще входираме общо предложение, което ще изпратим до МОСВ и Дирекцията на НПЦБ.

Разпространявайте и споделяйте! Нека това достигне до повече хора и организации, които имат отношение към случващото се в НПЦБ и които биха имали желание да се включат с идеи и/или конкретни предложения.

Български планинарски съюз

Бел. на редактора

Очаквайте и питането към Министър Емил Димитров  от  депутатите д-р Валя Александрова и Милко Недялков

Автор:
Димо Колев
Източник
БПС

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button